Privacybeleid

PRIVACYBELEID

van SOLUTION FINDER Ltd.

LAATSTE VERSIE: 25 OKTOBER, 2018

 

Wij, OUR KiDS iMAGiNE™, nemen onze verantwoordelijkheid serieus om de persoonlijke gegevens die u met ons deelt te beschermen. Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op u of op een persoon die u wettelijke gezien mag vertegenwoordigen (bijv. minderjarigen), die u zou kunnen identificeren. Gegevens die niet rechtstreeks aan u of aan mensen die u vertegenwoordigt kunnen worden gekoppeld, worden niet als persoonsgegevens beschouwd.

We verzamelen geen gevoelige gegevens.

Met het oog op bescherming van intellectuele eigendomsrechten en financiëlefraudepreventie verzamelen wij persoonsgegevens van kinderen die u, als houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid, ons hebt verstrekt met betrekking tot uw instemming met de Algemene voorwaarden van onze Website, wat een contract tussen u en ons vormt. We maken geen persoonlijke gegevens bekend van kinderen die hen kunnen identificeren. We verlenen geen diensten rechtstreeks aan kinderen.

Dit Privacybeleid is bedoeld om u duidelijk en in detail te presenteren:

 • Welke persoonlijke gegevens we over u als Geregistreerde Gebruiker van onze Website verzamelen en verwerken;
 • Hoe we die gegevens gebruiken;
 • Op welke manier en hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren;
 • Aan wie we uw persoonlijke gegevens kunnen vrijgeven;
 • Uw rechten als betrokkene en hoe u ze zou kunnen uitoefenen.

We passen dit Privacybeleid toe als gegevensbeheerder met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die zijn ingediend bij het aanmelden bij uw profiel op www.ourkidsimagine.com of wanneer u onze Online Winkel gebruikt op www.ourkidsimagine.com/nl/winkel/ als een Geregistreerde Gebruiker. Het is niet van toepassing op websites of diensten die wij niet bezitten of beheersen. Alle termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt, hebben de betekenis zoals vermeld in de Algemene voorwaarden van de Website.

I.  Wie we zijn

Gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens is Solution Finder Ltd., in Bulgarije geregistreerde rechtspersoon, UIC 204802195, adres: 80, Alexander Malinov Blvd., Entr. 1, Atelie 14, Sofia 1799, Bulgarije, wettelijke vertegenwoordiger: Irina Simeonova.

Solution Finder verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wetten voor de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing zijn in Bulgarije en de Europese Unie.

Ons website-adres is: https://www.ourkidsimagine.com.

II.                   Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om een ​​natuurlijke persoon te identificeren.

U wordt gevraagd om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze Website bezoekt en een Geregistreerde Gebruiker wilt worden, of wanneer u contact met ons opneemt via onze online contactformulieren. We moeten uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, zodat u toegang hebt tot onze diensten en deze kunt gebruiken. Solution Finder verplicht zich om de verzameling van persoonlijke gegevens te beperken tot uitsluitend die gegevens die nodig zijn om u de diensten te bieden in overeenstemming met onze Algemene voorwaarden, om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid wordt gerespecteerd en om ongeoorloofde toegang te voorkomen. We verzamelen persoonlijke gegevens alleen via de gebruikersregistratiepagina, de profielpagina, het afrekenformulier van onze Online Winkel en de contactformulieren op onze Website. We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonlijke gegevens met betrekking tot uw profiel als Geregistreerde Gebruiker:

 • Wanneer u zich registreert op onze Website, conform uw overeenkomst met Solution Finder, bent u verplicht de volgende gegevens te verstrekken:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Land van verblijf

We verzamelen deze persoonlijke gegevens ter bevestiging van acceptatie van onze Algemene voorwaarden, die een contractuele relatie tussen u en Solution Finder start en we zullen alleen voor administratieve doeleinden contact met u opnemen. Wij delen deze informatie niet met derden en gebruiken deze ook niet voor marketingdoeleinden.

 • Telefoonnummer is geen verplicht veld voor gebruikersregistratie, maar we bieden u de mogelijkheid om het te verstrekken. Als u besluit dit te doen, kunnen we het alleen op basis van uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken in een of meer van de volgende gevallen: - uw gegevensbescherming; - verificatie van uw identiteit om redenen van veiligheid en fraudepreventie; - om u beter van dienst te zijn met betrekking tot de aankoop van Producten van ons; - om zaken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, die u ons heeft verleend door het uploaden van tekeningen naar www.ourkidsimagine.com, met u te coördineren.
 • We vragen u ook om de redenen te delen waarom u ervoor hebt gekozen onze Website te gebruiken. Het is geen verplicht veld, hoewel het ons zou helpen onze klanten beter te begrijpen en ons aanbod te verbeteren.
 • Bankgegevens - deze persoonlijke gegevens zijn vereist om royaltybetalingen aan u, als Vertegenwoordiger of als Auteur, van 18 jaar of ouder, mogelijk te maken wanneer Kunst is gebruikt voor Commerciële Realisatie. We vragen u nooit om uw bankgegevens buiten het formulier dat beschikbaar is op uw pagina Gebruikersprofiel EN zonder dat u voorafgaand een officiële e-mail met de melding van Kunst Commerciële Realisatie ontvangt. Als u ons dit soort gegevens niet verstrekt, kunnen we u geen royalty's in verband met uw auteursrecht op Kunst uitkeren.

Onze Website is niet gericht aan personen jonger dan 18 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van personen onder de 18 jaar. Als u als ouder weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, dient u contact met ons op te nemen op admin@ourkidsimagine.com.

We verzamelen en verwerken de volgende persoonlijke gegevens met betrekking tot de diensten die we aan u leveren:

Aangezien onze hoofdactiviteit het openbaar maken van Kinderkunst is, evenals het ontwikkelen van Producten die hiermee verband houden, verzamelen we de volgende persoonlijke gegevens over kinderen, wanneer u, als Vertegenwoordiger, besluit een afbeelding van hun Kunst te uploaden naar http://www.ourkidsimagine.com:

 • Voornaam en achternaam van het kind, die de Auteur van de Kunst is
 • Geboortedatum van het kind, de Auteur van de Kunst
 • Geboorteland van het kind, de Auteur van de Kunst

Afgezien van de voornaam en het land, blijven de overige persoonlijke gegevens van het kind privé en zijn deze alleen beschikbaar in uw Profiel, waartoe u en de beheerder van de Website toegang hebben. We kunnen de persoonlijke gegevens van het kind alleen onder de volgende twee omstandigheden gebruiken:

 • Voordat we op onze Website een afbeelding publiceren van Kinderkunst, die u als Geregistreerde Gebruiker hebt geüpload, kunnen we u vragen om uw relatie met het kind te verifiëren door ons een document (een geboorteakte) te tonen. We moeten er zeker van zijn dat u de wettige houder bent van de ouderlijke verantwoordelijkheid voor dat kind en dat u namens haar/hem beslissingen mag nemen;
 • Als de Kunst van uw kind is geselecteerd voor Commerciële Realisatie, kunnen we u vragen uw relatie met het kind te verifiëren door ons een document (een geboorteakte) te tonen. We moeten er zeker van zijn dat: a. u de wettige houder bent van de ouderlijke verantwoordelijkheid voor dat kind; en b. het kind nog steeds onder uw hoede is, d.w.z. als op dat moment uw kind niet langer minderjarig is, dan bent u het niet die recht heeft op de royalty's verbandhoudend met het Auteursrecht, maar uw kind rechtstreeks.

De persoonlijke gegevens van de kinderen worden verzameld op basis van de Overeenkomst tussen u en Solution Finder via uw aanvaarding van onze Algemene voorwaarden, evenals uw uitdrukkelijke toestemming die aan ons is verleend wanneer u besluit om de persoonlijke gegevens van uw kind in te vullen in het onderdeel My Kids van uw Privéprofiel op onze Website. We delen deze informatie niet met derden, en we nemen geen geautomatiseerde beslissingen op basis van die gegevens.

We zouden de rechten van kinderen niet kunnen beschermen, tenzij we hun persoonlijke gegevens verzamelen. We voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en we doen er alles aan om de vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens te waarborgen voor alle persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt.

Als u echter dit type gegevens niet met ons wenst te delen, gebruik dan alstublieft onze Website niet.

Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor het behoud van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Gebruikersnaam en Wachtwoord.

U kunt uw persoonlijke gegevens bewerken in het gedeelte Profiel / Bewerk door het desbetreffende tabblad Persoonlijke Gegevens te selecteren.

Een volledige lijst met de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, is beschikbaar in het gedeelte Profiel / Weergave.

U kunt op elk gewenst moment de zichtbaarheidsstatus van uw persoonlijke gegevens bekijken in het gedeelte Profiel / Profielzichtbaarheid.

We kunnen persoonsgegevens die door u als Gebruiker van onze Website zijn verstrekt, ook verwerken voor statistische of wetenschappelijke doeleinden, dat wil zeggen in geaggregeerde vorm, waardoor uw identificatie niet mogelijk is, omdat we ons ertoe verbinden de gegevens te beschermen en te garanderen dat deze niet worden verwerkt voor enig ander doel.

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonlijke gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze Online Store:

Terwijl u onze Website bezoekt, volgen wij:

 • Producten die u hebt bekeken: we zullen dit bijvoorbeeld gebruiken om u Producten te tonen die u recent hebt bekeken
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we zullen dit gebruiken voor doeleinden zoals het schatten van belastingen en verzendkosten
 • Verzendadres: wij zullen u vragen om dit in te voeren, zodat wij uw bestelling kunnen bezorgen.

We zullen ook cookies gebruiken om de inhoud van het winkelwagentje bij te houden terwijl u op onze Website surft.

Wanneer u bij ons koopt, vragen wij u om informatie te verstrekken, waaronder uw naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountinformatie zoals Gebruikersnaam en Wachtwoord. We zullen deze informatie gebruiken voor doeleinden zoals:

 • U informatie over uw account en bestelling sturen
 • Reageren op uw verzoeken, inclusief restituties en klachten
 • Betalingen verwerken en fraude voorkomen
 • Uw account voor onze Online Winkel in te stellen
 • Voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die wij hebben, zoals het berekenen van belastingen
 • Het aanbod van onze Online Winkel verbeteren
 • U marketingberichten sturen, alleen als u ervoor kiest deze te ontvangen

Als u een account aanmaakt, slaan we uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer op. Deze worden voor uw gemak gebruikt bij het afrekenen van uw toekomstige bestellingen.

Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor de doeleinden waarvoor deze oorspronkelijk werd verzameld en verwerkt evenals tot het moment dat we niet langer wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren. We zullen bijvoorbeeld 5 jaar lang ingevulde orderinformatie opslaan voor belasting- en boekhouddoeleinden. Dit omvat uw naam, e-mailadres en factuur- en verzendadressen.

We zullen inactieve accounts gedurende 12 maanden bewaren, in het geval dat ze niet zijn gebruikt voor bestellingen en we daarom niet verplicht zijn om ze langer te houden om fiscale en boekhoudkundige redenen.

Gegevens met betrekking tot lopende orders, d.w.z. die welke nog niet zijn bevestigd, worden gedurende één dag bewaard.

Gegevens met betrekking tot mislukte bestellingen worden gedurende één maand opgeslagen om de interne analyse van de redenen waarom de bestelling is mislukt te ondersteunen.

Gegevens met betrekking tot geannuleerde bestellingen worden gedurende één maand opgeslagen om de interne analyse van de redenen waarom de bestelling is geannuleerd te ondersteunen.

We slaan ook opmerkingen of recensies op, als u ervoor kiest om een ​​reactie achter te laten.

Ook de volgende gegevens verzamelen we, via onze leveranciers, en kunnen we verwerken:

Bij het selecteren van externe dienstverleners nemen we de tijd om hun praktijken en beleid voor de bescherming van persoonsgegevens te onderzoeken en te analyseren, evenals de gegevensbeheerinstellingen die voor ons beschikbaar zijn. Sommigen van hen zijn verwerkers van gegevens in het licht van onze overeenkomsten met hen en de diensten die we gebruiken, op voorwaarde dat deze gegevens niet altijd persoonsgegevens zijn. Hieronder kunt u het type gegevens vinden dat zij namens ons verzamelen en/of verwerken:

 • Logbestanden - dat zijn geen persoonlijke gegevens
 • Gegevens met betrekking tot transactie-afhandeling wanneer u een bestelling plaatst bij onze Online Winkel
 • We hebben onze website gebouwd met WordPress. Standaard verzamelt WordPress geen persoonlijke gegevens over u als Bezoeker van onze Website. Sommige plug-ins die op WordPress worden uitgevoerd en wij actief hebben op onze Website, kunnen echter persoonlijke gegevens verzamelen.

Comments

Wanneer Bezoekers opmerkingen achterlaten op de Website, verzamelen we de gegevens die worden weergegeven in het opmerkingenformulier, evenals het IP-adres van de Bezoeker en de browser user agent-reeks om spamdetectie te helpen.

Een geanonimiseerde reeks gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook een ‘hash’ genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar. Na goedkeuring van uw opmerking is uw profielfoto zichtbaar voor het publiek in verband met uw opmerking.

Media

Als u afbeeldingen naar de Website uploadt, moet u het uploaden van afbeeldingsbestanden met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS) vermijden. Bezoekers van de Website kunnen locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de Website.

Contactformulieren

Persoonlijke gegevens worden vastgelegd wanneer iemand een contactformulier indient. De persoonlijke gegevens die u op deze manier verstrekt, worden opgeslagen in onze database op de server die onze Website host. We bewaren de gegevens die u hebt ingediend 1 jaar voor klantenservice-doeleinden. We gebruiken de informatie niet voor marketingdoeleinden en we delen deze niet met derden tenzij wettelijk vereist.

Cookies

Als u een opmerking achterlaat op onze Website, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u een andere opmerking achterlaat. Deze cookies blijven een jaar bewaard.

Als u een Geregistreerd Gebruikersaccount hebt en u inlogt op deze Website, zullen we een tijdelijke cookie instellen om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u zich aanmeldt, zullen we ook verschillende cookies instellen om uw aanmeldingsgegevens en uw schermweergaveopties op te slaan. Inlogcookies blijven twee dagen bewaard en cookies voor schermopties een jaar. Als u "Onthoud mij" selecteert, blijft uw login twee weken bestaan. Als u zich afmeldt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op onze website kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites werkt op exact dezelfde manier als wanneer de Bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud bekijken, inclusief het traceren van uw interactie met de ingesloten inhoud, als u een account hebt en bent aangemeld bij die website. Aangezien dit websites van derden zijn, wordt u vriendelijk geadviseerd om het Privacybeleid van een van deze leveranciers te lezen in het geval u besluit hun diensten te gebruiken.

Analyse

We hebben door middel van externe plug-ins event tracking mogelijk gemaakt op onze website, wat betekent dat we de klikken bijhouden die u tijdens het browsen door onze inhoud maakt. We gebruiken deze informatie voor Website-optimalisatie. We bewaren deze gegevens gedurende 14 maanden. Het verzamelen van dit type gegevens staat geen persoonlijke identificatie toe en wordt daarom niet als persoonsgegevens beschouwd.

III.                 Met wie delen wij uw gegevens
 • Als u ervoor kiest om via uw PayPal-account te betalen, wordt u op basis van onze betalingsverwerkingsovereenkomst met PayPal omgeleid naar een PayPal-server, via een beveiligde verbinding, en delen wij de informatie die u ons hebt verstrekt alleen met het oog op transactie-afhandeling. Daarnaast wordt transactie- en ervaringsinformatie verzameld door PayPal, als gegevensverzamelaar via uw profiel bij hen. We hebben geen toegang tot dergelijke gegevens. U kunt hier het Privacybeleid van PayPal raadplegen.
IV.                 Hoelang we uw gegevens bewaren

Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking zelf en de bijbehorende metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit wordt gedaan zodat we alle vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze vast te houden in een moderatiewachtrij.

We slaan ook persoonlijke gegevens op die door Gebruikers in hun Gebruikersprofiel zijn verstrekt. Alle Gebruikers kunnen op elk moment hun persoonlijke gegevens bekijken, bewerken of verwijderen (maar ze kunnen hun Gebruikersnaam niet wijzigen) tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren; voor belastingdoeleinden is dit een periode van 5 jaar. De beheerder van de Website kan die informatie ook bekijken en bewerken.

V.                   Welke rechten op uw gegevens hebt u als betrokkene?

Als u een Geregistreerd Gebruikersaccount op onze Website hebt, of als u opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u een geëxporteerd bestand aanvragen met uw persoonlijke gegevens die we op het moment van uw aanvraag bewaren, inclusief alle gegevens die u ons hebt verstrekt. U kunt ook vragen om alle persoonlijke gegevens die we over u hebben te wissen. Dit is niet van toepassing op gegevens die we verplicht zijn te bewaren voor administratieve, wettelijke of veiligheidsdoeleinden.

U kunt NIET zelf uw eigen account verwijderen om verschillende wettelijke redenen. Als u dit wilt, stuurt u uw verzoek samen met uw naam, telefoonnummer en e-mailadres naar admin@ourkidsimagine.com, zodat wij uw identiteit en de status van uw eerdere en huidige bestellingen kunnen verifiëren en er op basis hiervan zeker van kunnen zijn dat de gegevensopslag niet vereist is voor fiscale of andere juridische doeleinden. We zullen binnen 30 dagen na ontvangst op uw verzoek reageren met vermelding of we uw account en eventuele persoonlijke gegevens die ermee zijn geassocieerd hebben verwijderd of in het geval we dat niet hebben gedaan, welke specifieke reden hiervoor is.

In aanvulling op het bovenstaande zijn uw rechten als betrokkene volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU als volgt:

 • Recht op informatie, toegang, rectificatie en verwijdering - U hebt het recht om ons te vragen welke persoonlijke gegevens we over u hebben verzameld en hoe deze zijn verwerkt, of deze bij ons zijn opgeslagen en hoe lang deze zullen worden bewaard, waarom en wie er toegang toe heeft. U kunt ons vragen u een kopie van alle persoonlijke gegevens die we over u hebben te laten zien of u daarvan te voorzien. U kunt ons ook vragen om die persoonlijke gegevens te corrigeren als een update vereist is of als u van mening bent dat de gegevens niet kloppen. Bovendien kunt u te allen tijde verzoeken om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens alleen kunnen verwijderen als er geen wettelijke verplichting of het recht van Solution Finder bestaat om dergelijke persoonlijke gegevens te bewaren. In het geval dat u om verwijdering van uw persoonlijke gegevens verzoekt, dient u er rekening mee te houden dat u geen enkele service van Solution Finder zal kunnen gebruiken, waarvoor Solution Finder uw persoonlijke gegevens moet verwerken.
 • Recht om toestemming in te trekken - Als uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, hebt u het recht om die toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit betekent dat Solution Finder vanaf de datum van de intrekking van uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet zal gebruiken voor de doeleinden van de toestemming die u eerder aan ons hebt verstrekt. De intrekking van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking van persoonsgegevens die is gedaan op basis van de toestemming die u ons voorafgaand aan de intrekking had gegeven.
 • Recht op bezwaar - U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Solution Finder in het geval u van mening bent dat Solution Finder uw persoonlijke gegevens heeft verwerkt met een ander doel dan datgene waarvoor u akkoord bent gegaan via onze Algemene voorwaarden of door expliciete toestemming die u ons hebt verstrekt.
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming - u hebt het recht om u te verzetten tegen beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking die u aanzienlijk beïnvloeden. Er moet echter worden opgemerkt dat Solution Finder geen geautomatiseerde individuele besluitvorming toepast in een van zijn activiteiten.
 • Recht op gegevensportabiliteit - u kunt verzoeken dat uw persoonlijke gegevens die wij hebben verzameld, naar u worden teruggestuurd of naar een andere gegevensbeheerder worden gestuurd. Als u van dit recht gebruik wilt maken, stuurt u ons uw verzoek via ons contactformulier. We zullen uw verzoek zorgvuldig overwegen en met u bespreken hoe we hier het beste aan kunnen voldoen.

Wanneer u uw rechten als betrokkene of als Vertegenwoordiger van een betrokkene wilt uitoefenen, moet u uw verzoek schriftelijk indienen. Om uw identiteit te verifiëren en u te kunnen antwoorden, kunnen wij u om uw persoonlijke gegevens vragen.

Hiermee hebben we geprobeerd u zo volledig mogelijke informatie te geven over waarom we uw persoonlijke gegevens nodig hebben en hoe we hiermee omgaan. Als u vragen heeft over deze kwestie, neemt u dan contact met ons op via ons contactformulier.

VI.                 Toezichthoudend orgaan

Als u denkt dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn geschonden, kunt u contact opnemen met de Commissie voor bescherming van persoonsgegevens op https://www.cpdp.bg/en/. U kunt uw klacht ook indienen in het land waar u woont, in het land waar u werkt of in het land waarin u denkt dat uw rechten zijn geschonden.

VII.               Waar we uw gegevens naartoe sturen

Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Wanneer u een bestelling plaatst in onze Online Winkel, worden uw gegevens via een beveiligde verbinding verzonden naar de servers van onze partners die de verwerking van de betalingen en de levering verzorgen.

VIII.             Onze contactinformatie

Met betrekking tot dit Privacybeleid kunt u contact met ons opnemen op: admin@ourkidsimagine.com.

IX.                 Extra informatie
a. Hoe we uw gegevens beschermen

We hebben SSL (Secure Sockets Layer) voor de gehele Website ingevoerd en we versleutelen de informatiestroom tussen de gebruikersbrowser en onze webserver.

Er worden geen persoonlijke gegevens per mail gestuurd voor welke reden dan ook.

b. Van welke derden we gegevens ontvangen

We ontvangen geen enkele persoonlijke informatie over u van derden.

c. Welke geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering doen we met gebruikersgegevens

We nemen geen geautomatiseerde beslissingen op basis van de persoonlijke gegevens die u met ons hebt gedeeld, inclusief profilering van Gebruikers.

X.                   Wie van ons team heeft toegang

Medewerkers van Solution Finder hebben, indien nodig, toegang tot de informatie die u verstrekt. Ze hebben bijvoorbeeld toegang tot bestelinformatie, zoals wat u hebt gekocht, wanneer u het hebt gekocht en waar het naartoe moet worden gestuurd, om bestellingen te helpen uitvoeren, restituties te verwerken en u te ondersteunen. Ze zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsovereenkomsten, waaronder de toezegging om de procedures voor de bescherming van persoonlijke gegevens strikt te volgen en om te voldoen aan het huidige Privacybeleid.

XI.                 Wat we delen met anderen

We delen informatie met derden die ons helpen onze diensten aan u te leveren, zoals hieronder weergegeven:

BuddyPress

Elke BuddyPress-component die uw activiteit binnen de site of op andere sites als Geregistreerde Gebruiker van onze Website kan volgen, is uitgeschakeld. Daarom slaan we geen enkele soort persoonlijke gegevens op die gerelateerd zijn aan uw activiteit op internet. We hebben alleen die componenten van BuddyPress ingeschakeld die uw gebruikerservaring op onze Website aanzienlijk zullen verbeteren zonder inbreuk te maken op uw individuele rechten.

Betalingen

Wij accepteren betalingen via PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige van uw gegevens doorgegeven aan PayPal, inclusief informatie die nodig is om de betaling te verwerken of te ondersteunen, zoals het totaal van de aankoop en factuurgegevens. Raadpleeg het privacybeleid van PayPal voor meer informatie.

Levering

We werken samen met de volgende bezorgpartners met wie we uw naam, uw telefoonnummer en uw verzendadres delen, zodat zij aan u kunnen leveren wanneer u een bestelling in onze Online Winkel hebt geplaatst:

 • DHL - u kunt hier meer lezen over hun privacybeleid.
 • Speedy - hun privacybeleid is hier
 • Bulgarian Posts - controleer hier hun privacybeleid.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons Privacybeleid op elk moment te wijzigen, op voorwaarde dat u op de hoogte wordt gebracht van dergelijke wijzigingen via een kennisgeving op onze Website.