IP rechten

Auteursrechten

Het auteursrecht op de kunst berust bij de auteur of haar/zijn vertegenwoordiger (de ouder in de meeste gevallen) als de auteur minderjarig is.
Door kunst op onze website te delen, gaat u een contract met ons aan en daarmee draagt ​​u onvoorwaardelijk en zonder beperking de exclusieve rechten (licentie) voor het gebruik van die kunst over.

Hoe we de kunst kunnen gebruiken

We kunnen de afbeelding van de kunst naar eigen goeddunken gebruiken, inclusief:

  • het aanbieden en verkopen van afbeeldingen van de kunst
  • het reproduceren van de kunst door het vervaardigen van verschillende goederen en deze te verkopen
  • het onttrekken, reproduceren of bewerken van ideeën, formulieren, enz., die deel uitmaken van de kunst, om een ​​afgeleid product te creëren en te verkopen
  • het gratis gebruik van de afbeelding van de kunst voor reclame en promotie van ons bedrijf
Royalty’s voor auteursrechthouder

Volgens onze Algemene voorwaarden heeft de houder van het auteursrecht recht op royalty’s op basis van de opbrengst die wordt gegenereerd door de commerciële realisatie van de kunst. De royalty’s worden als volgt gedefinieerd en betaald:

  • Deel: 0,5% van de netto-inkomsten in BGN, gegenereerd door ieder product gebaseerd op uw kunst
  • Betalingsschema: eenmaal per jaar, op voorwaarde dat het tijdens die periode opgebouwde bedrag gelijk is aan of groter is dan EUR 50.
  • We zullen u op de hoogte brengen voordat wij enige commerciële realisatie van geüploade kunst uitvoeren. Vanaf de datum van de per e-mail verzonden kennisgeving, zullen wij een Open Boek-beleid ten aanzien van u toepassen en heeft u het recht om eenmaal per kwartaal een rapport te ontvangen over de verkoop van producten die zijn gerelateerd aan uw kunst.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u de website voor commerciële realisatie van kunst volledig op eigen risico gebruikt. Wij bieden geen enkele garantie of doen geen toezeggingen dat uw kunst zal worden gekozen voor commerciële realisatie, of dat dit een bepaalde opbrengst zal genereren.

Duur van de licentie

De licentie wordt ons verleend zonder enige geografische beperking en voor de maximale termijn die is toegestaan ​​door de wet. Momenteel is deze termijn 10 jaar. Meer informatie over hoe we de kunst kunnen gebruiken of hoe royalty’s worden betaald, vindt u in onze Algemene voorwaarden, sectie V.B.