Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
tussen SOLUTION FINDER en GEREGISTREERDE GEBRUIKERS
van www.ourkidsimagine.com
LAATSTE VERSIE: 15 OKTOBER, 2018

Welkom bij www.ourkidsimagine.com, een online platform waarop we de verbeelding van kinderen presenteren door tekeningen en uitvindingen van kinderen. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door. Ze geven belangrijke informatie over de voorwaarden waaronder u toegang hebt tot ons platform, de functionaliteiten ervan kunt gebruiken, inhoud kunt delen of in onze Online Winkel kunt kopen, evenals hoe wij u goederen en diensten aanbieden. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op sommige functionaliteiten; u kunt de relevante referentie hierin vinden.

Door deze Website te openen, te bekijken of te gebruiken, gaat u akkoord met en stemt u in met de huidige Algemene Voorwaarden. Als u het niet eens bent met alle voorwaarden of een deel ervan, maak dan geen gebruik van deze Website.

1. Www.ourkidsimagine.com (Website) is een internetsite, eigendom van Solution Finder Ltd. (Solution Finder). Het biedt ouders de mogelijkheid om hun kinderkunst (Kunst) digitaal te uploaden, te organiseren en op te slaan, en om Producten en diensten in het openbaar aan te bieden en te verkopen, die Kunst of delen daarvan (Producten) vertegenwoordigen of incorporeren. De huidige Algemene Voorwaarden (Algemene Voorwaarden) bepalen de Overeenkomst tussen Solution Finder en u als Gebruiker, die door de openbare inhoud van de Website wil bladeren, om Kunst aan te bieden voor openbare toegang, ten aanzien waarvan u Auteursrecht hebt of Vertegenwoordiger bent van een Auteursrechthebbende, of om Producten uit de Online Winkel te kopen.

2. De Commerciële Realisatie van Kunst, evenals de aankoop en levering van Producten, is voor u beschikbaar als u een persoon van 18 jaar of ouder bent, u zich registreert bij de Website en de huidige Algemene Voorwaarden accepteert. Als u jonger bent dan 18 jaar, heeft u geen recht om u te registreren op de Website of de Website te gebruiken. Wanneer u zich niet wilt registreren op de Website of als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden of met andere bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het beoogde doel van de Website, kunt u de inhoud van de Website die beschikbaar is zonder registratie, zonder kosten of beperkingen bekijken of u kunt het gebruik van de Website beëindigen.

3. Solution Finder behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest recente versie zal beschikbaar worden gemaakt op de Website zodra de wijzigingen van kracht worden. Als u als Gebruiker niet instemt met een van de wijzigingen, moet u zonder enige vertraging stoppen met het gebruik van de Website of een uitschrijvingsprocedure starten. Als u de Website blijft gebruiken door gegevens of afbeeldingen te uploaden of Producten te kopen na de datum van de wijziging van de Algemene Voorwaarden, betekent dit dat u akkoord bent gegaan met de wijziging.

De volgende definities hebben in de Algemene Voorwaarden de betekenis zoals hieronder uiteengezet:

AUTEUR van kinderkunst is een kind in de leeftijd van 3 tot en met 14 jaar, wiens creativiteit heeft geresulteerd in visuele Kunst. Zij/hij kan ook een persoon boven de 18 jaar zijn, die haar/zijn beeldende Kunst, gemaakt tussen 3- tot en met 14-jarige leeftijd, heeft bewaard.

BEZOEKER is elke persoon die geen Geregistreerde Gebruiker is en zonder het authenticatieproces te doorlopen, of zonder registratie op de Website, de inhoud van de Website op haar/zijn computer opent via een webbrowser en haar/zijn eigen internetverbinding.

COMMERCIELE REALISATIE VAN KUNST of COMMERCIELE REALISATIE omvat Solution Finder Kunstselectie voor Productie van nieuwe Producten, Kunstbewerking door Solution Finder gericht op Productontwikkeling, onderzoek en ontwikkeling, Productievoorbereiding, marketing en verkoop. Het begint met de Kunst Commerciële Realisatie-melding die door Solution Finder aan de Gebruiker is verzonden.

GEBRUIKERSNAAM is een unieke combinatie van letters en/of cijfers, gekozen door de Gebruiker, die nodig is voor haar/zijn individualisering, bij het gebruik van de functies van de Website die alleen beschikbaar zijn voor Geregistreerde Gebruikers. Dit is de zichtbare en openbare naam van de Gebruiker, zodra de Gebruiker zich bij haar/zijn Profiel heeft aangemeld.

GEREGISTREERDE GEBRUIKER of GEBRUIKER is een wettelijk bekwame persoon, ouder dan 18 jaar, die met succes het registratieproces via de Website heeft voltooid en een unieke Gebruikersnaam en uniek Wachtwoord heeft gemaakt. Zij/hij krijgt toegang tot haar/zijn Profiel en kan de Websitefunctionaliteiten gebruiken die registratie vereisen, inclusief maar niet beperkt tot het volgende:

 • Toegang tot de informatiebronnen en functionaliteiten, online beschikbaar op de Website;
 • Update van het Gebruikersprofiel door aanvulling of wijziging van gegevens;
 • Uploaden van gegevens en visuele inhoud;
 • Aankoop van Online Winkelproducten;
 • Uitschrijven.

KUNST is een materieel object van de beeldende Kunst (schilderkunst, decoratieve of toegepaste kunst, beeldhouwkunst, fotografie), dat het resultaat is van de creativiteit van de Auteur.

KUNST UPLOADFORMULIER is een formulier dat wordt ingevuld door een Geregistreerde Gebruiker in het geval dat zij/hij een foto of een gescande afbeelding van Kunst wil uploaden naar de Website. Na beoordeling van de afbeelding en het formulier door een beheerder, worden de gegevens die bedoeld zijn voor openbare toegang beschikbaar gemaakt voor Gebruikers en Websitebezoekers.

LEVERANCIER of WE of SOLUTION FINDER betekent Solution Finder Ltd., met wie de Geregistreerde Gebruiker via de Website een Verkoop- en koopovereenkomst aangaat voor Producten die in de Online Store worden aangeboden.

ONLINE STORE of ONLINE WINKEL is een e-commerceplatform dat toegankelijk is op internet op https://www.ourkidsimagine.com/nl/winkel/, waar de Geregistreerde Gebruikers - individuen - Overeenkomsten kunnen aangaan voor de aankoop en levering van Producten uit de Online Winkel.

PASSWORD of WACHTWOORD is een unieke combinatie van letters, cijfers en symbolen gekozen door de Gebruiker, die in combinatie met het e-mailadres van de Gebruiker wordt gebruikt voor authenticatie bij toegang tot het Geregistreerde Gebruikersprofiel. Het Wachtwoord is niet publiekelijk beschikbaar op de Website en de Geregistreerde Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de juiste opslag en niet-openbaarmaking aan andere personen.

PRODUCT of AFGELEID PRODUCT is een Product of dienst die Kunst of segmenten daarvan vertegenwoordigt of integreert. Het wordt te koop aangeboden door de Online Winkel en kan worden gekocht door een Geregistreerde Gebruiker via de functionaliteiten van de Online Winkel.

PROFIEL of GEBRUIKERSPROFIEL is een privégedeelte van de Website, dat wordt aangemaakt na de succesvolle registratie van de Gebruiker en het beheer van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker vereenvoudigt. Alleen de Gebruiker en de beheerder van de Website hebben toegang tot dit gebied.

VERTEGENWOORDIGER VAN DE AUTEUR of VERTEGENWOORDIGER is de wettelijke Vertegenwoordiger, ouder of wettelijke voogd van boven de 18 jaar van een Auteur in de leeftijd onder de 18 jaar.

VERKOOP- EN KOOPOVEREENKOMST of OVEREENKOMST is het contract op afstand dat is aangegaan door en tussen de Geregistreerde Gebruiker en Solution Finder voor de aankoop van Producten via de Online Store in overeenstemming met de dan geldende Algemene Voorwaarden.

WEBSITE is een internetsite, beschikbaar onder de domeinnaam ourkidsimagine.com, eigendom van Solution Finder. Het is bedoeld om Auteurs van boven de 18 jaar of Vertegenwoordigers van Auteurs de mogelijkheid te bieden om openbaar Kunst te delen. De Website is ook een plaats voor het openbaar aanbieden en verkopen van Producten. Solution Finder heeft het onbeperkte recht om de inhoud van de Website te wijzigen, evenals de manier waarop deze kan worden geopend.

Leverancier: Solution Finder Ltd.
Bedrijfsregistratienummer: 80, Alexander Malinov Blvd., Entrance 1, Atelie 14, Sofia 1799, Bulgarije
Correspondentie, klachten en claims: 80, Alexander Malinov Blvd., Entrance 1, Atelie 14, Sofia 1799, Bulgarije
E-mail: office@solutionfinder.bg
Openbare registraties: de Leverancier is geregistreerd bij het handelsregister van Bulgarije onder UIC 204802195
BTW-registratie: BG204802195

Regelgevende organen:
Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens
Adres: 2, Prof. Tzvetan Lazarov Blvd., Sofia 1592, Bulgarije; telefoon: +359 (02) 91-53-518; fax: +359 (02) 91-53-525
E-mail: kzld@cpdp.bg; Website: www.cpdp.bg

Commissie consumentenbescherming
Adres: 4A, Slaveykov Sq., Floor 3, 4 en 6, Sofia 1000, Bulgarije; hotline: 0700 111 22, Website: www.kzp.bg

Platform voor online consumentengeschillenbeslechting:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. De Website is openbaar en de inhoud ervan, zoals gedefinieerd door Solution Finder, is vrij toegankelijk zonder registratie door iedereen met een internetverbinding. De registratie van de Website is vrijwillig en gratis. Registratie is alleen vereist als u:

 • Kunst uploadt en openbaar deelt op de Website;
 • Een Overeenkomst sluit met de Leverancier met betrekking tot Commerciële Realisatie;
 • Product(en) aankoopt in de Online Winkel.

5. Om u te registreren bij de Website moet u het registratieformulier invullen en de volgende persoonlijke gegevens verstrekken:

 • Gebruikersnaam
 • Password
 • Naam en achternaam, op basis van ID-document
 • Land van verblijf
 • E-mailadres.

6. De registratie vereist Wachtwoordactivering. U, als Gebruiker, bent volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw Wachtwoord en voor elke actie die het gebruik ervan met zich mee zou kunnen brengen. U, als Geregistreerde Gebruiker, stemt ermee in uw Gebruikersnaam en Wachtwoord vertrouwelijk te houden, deze niet aan iemand bekend te maken voor wie u niet verantwoordelijk kunt worden gehouden, en Solution Finder onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk misbruik van uw Wachtwoord of een andere schending van de Websitebeveiliging die u heeft ontdekt. Solution Finder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of gederfde winst als gevolg van het gebrek aan zorgvuldigheid van uw kant met betrekking tot de beveiliging van de Website.
7. Nadat u de gegevens in het registratieformulier hebt ingevuld, moet u uw toestemming geven voor het maken van uw Profiel door op de knop ‘Nieuwe Gebruiker maken’ te klikken. De registratie van de Website wordt geacht succesvol te zijn voltooid nadat u in uw e-mail een automatisch gegenereerd bericht hebt ontvangen van wordpress@ourkidsimagine.com ter bevestiging van de registratie van het Profiel. Om uw Profiel te activeren, moet u, als Geregistreerde Gebruiker, op de registratieverificatielink klikken.
8. Wanneer u besluit om een registratie op de Website te doen, garandeert en verklaart u dat de informatie die u verstrekt correct, volledig, waar en nauwkeurig is. U moet uw Profiel binnen 7 dagen bijwerken na elke wijziging in de verstrekte informatie voor doeleinden van de Profielregistratie.
9. We hebben het recht om registratie te weigeren als u de persoonlijke gegevens niet verstrekt zoals aangegeven op het registratieformulier.
10. U, als Gebruiker, erkent dat het delen van uw Gebruikersnaam, e-mail, Wachtwoord of andere persoonlijke gegevens die vereist zijn voor het gebruik van de functies van de Website met andere mensen, of niet zorgvuldig genoeg zijn om deze geheim te houden, kan leiden tot ongeoorloofd gebruik van uw Gebruikersprofiel. Wij zijn niet verantwoordelijk als de Gebruikersnaam, het Wachtwoord of de e-mail van een Geregistreerde Gebruiker door andere mensen worden gebruikt.
11. We verifiëren niet en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden als uw Gebruikersnaam niet overeenkomt met uw echte naam, of als deze inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, inclusief rechten op naam, bedrijfsnaam, handelsmerk of dergelijke.

12. Solution Finder behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder kennisgeving uw registratie als Geregistreerde Gebruiker te annuleren als u de wetten of deze Algemene Voorwaarden overtreedt.

A. Totstandkoming Overeenkomst
13. U, als Vertegenwoordiger of Auteur, van 18 jaar of ouder, kunt nadat u zich op de Website hebt geregistreerd, via het formulier voor het uploaden van Kunst een onbeperkt aantal afbeeldingen van Kunst uploaden. U moet alleen doorgaan met het uploaden van Kunst als u bereid bent om de Kunst openbaar te delen en als u ermee akkoord gaat om Solution Finder de licentie te verlenen voor exclusief gebruik van de Kunst. De Website is een commerciële onderneming, d.w.z. dat het niet alleen een gebied voor opslag van beeldende Kunst is, noch is het bedoeld om alleen een platform te bieden voor het openbaar delen van Kunst. Daarom dient u de huidige Algemene Voorwaarden te lezen voordat u begint met het gebruik van de Website en de implicaties van Websiteregistratie en het uploaden van Kunst in acht te nemen.
14. U, als Vertegenwoordiger of Auteur, van 18 jaar of ouder, verstrekt Solution Finder toestemming voor Commerciële Realisatie van Kunst door in te loggen met uw Gebruikersnaam en Wachtwoord, door eenmaal de persoonlijke gegevens van de Auteur in te voeren onder het gedeelte 'Mijn kinderen' van uw Profiel en het invullen van het Kunstuploadformulier. De toestemming wordt gegeven voor elke afzonderlijke afbeelding van geüploade Kunst.
15. Wanneer u Kunst uploadt naar de Website, wordt u gevraagd de volgende kunstgerelateerde informatie in te vullen in het Kunstuploadformulier:

 • Kunstnaam, door de Auteur gegeven in haar/zijn moedertaal
 • Moedertaal van de Auteur
 • Kunstnaam in het Engels
 • Voornaam van de Auteur
 • De leeftijd van de Auteur ten tijde van het maken van de Kunst.

Vervolgens drukt u op de knop ‘Bladeren’ en kiest u het Kunst-beeldbestand. U moet ook de bevestiging van de verstrekte informatie aanvinken en op ‘Verzenden’ drukken. De Kunst is alleen beschikbaar met de Kunstnaam in het Engels, de voornaam van de Auteur, de leeftijd van de Auteur op het moment dat de Kunst is gemaakt en het land van de Auteur. Alle andere gegevens die door u, als Vertegenwoordiger of Auteur van 18 jaar of ouder zijn verstrekt, worden alleen verzameld met het oog op Auteursrechtverificatie en fraudepreventie.
16. Daarnaast verklaart u als Vertegenwoordiger of Auteur van 18 jaar of ouder dat:
16.1. De verstrekte inhoud de exacte visualisatie van originele Kunst in materiële vorm is, gemaakt door de Auteur geïdentificeerd met de persoonlijke gegevens in uw Gebruikersprofiel, waarover u onbeperkte intellectuele eigendomsrechten bezit;
16.2. Geen enkel recht met betrekking tot deze Kunst is overgedragen aan een derde partij, noch er een hangend geschil is over het Auteursrecht op de Kunst;
16.3. U alle wettelijke rechten hebt om de Kunst te reproduceren en distribueren, evenals om rechten daarop vast te stellen en/of over te dragen aan derden, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten;
16.4. De kunstinhoud niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving of de rechten van derden;
16.5. De Kunst en uw Overeenkomst met Solution Finder waardoor Commerciële Realisatie van de Kunst mogelijk is, geen Auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van derden schendt;
16.6. De Kunst en uw Overeenkomst met Solution Finder die Commerciële Realisatie van de Kunst mogelijk maakt, niet in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, niet met uw of de Auteur’s recht op privacy, noch dat het uw of de Auteur’s goede naam en waardigheid schaadt;
16.7. De inhoud van de Kunst niet illegaal is, schadelijk, bedreigend, aanstootgevend, beledigend, vulgair, kwaadaardig, ongepast of stimulerend tot geweld, haat of intolerantie op basis van ras of etniciteit, noch dat het ongepast voor openbaarmaking of verspreiding is vanwege schending van de algemeen aanvaarde standaarden voor openbaar gedrag;
16.8. U vrijwillig een relatie bent aangegaan met Solution Finder gericht op Kunst Commerciële Realisatie en het aangaan van een bindende Overeenkomst, daarbij uitgaand van de rechten en plichten overeenkomstig de huidige Algemene Voorwaarden.
17. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of gederfde winst die door u, als Vertegenwoordiger van de Auteur, door de Auteur of door een derde partij is ontstaan als gevolg van uw registratie bij de Website, de inhoud die u aan de Website hebt verstrekt en/of de overdracht van rechten die u hebt gegeven over die inhoud.
18. Elk Kunstwerk wordt geüpload als een visueel beeld van het originele Kunstwerk met de volgende technische parameters:

 • Bestandsformaat: .jpg of .jpeg
 • Beeldresolutie: min. 300 dpi
 • Niet wazig
 • Scannen/fotograferen is gedaan met perfecte belichting

Als de hierboven vermelde technische parameters niet worden gehaald, heeft Solution Finder het recht om de geüploade afbeelding te weigeren, die vervolgens automatisch of handmatig wordt verwijderd.

B. Auteursrechten op de geüploade art
19. Na aanvaarding van de onderhavige Algemene Voorwaarden en het Kunstuploadformulier, en het uploaden van Kunst via de Websitefuncties, gaat u, als Vertegenwoordiger of Auteur, van 18 jaar of ouder, een Overeenkomst aan met Solution Finder, waarbij u onvoorwaardelijk en zonder beperking de exclusieve rechten (licentie) voor het gebruik en gebruikmaking van de Kunst overdraagt, als onderstaand:
19.1. Om de afbeelding van de Kunst voor onbeperkte tijd op te slaan en op de Website te publiceren, naar eigen goeddunken hiertoe onbeperkte of beperkte toegang te geven, of deze op een andere manier aan derden te distribueren, in alle gevallen gebruikmakend van digitale oplossingen en/of technische hulpmiddelen om verdere coping, opslaan op een ander apparaat of herdistributie van de afbeelding voor commercieel gebruik te voorkomen of beperken;
19.2. Om de afbeelding van de Kunst of delen daarvan in elke vorm naar eigen goeddunken te gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot het volgende:
19.2.1. Om een afbeelding van de Kunst aan te bieden en te verkopen via de Online Store of om rechtstreeks contracten af te sluiten met derde partijen, onder voorwaarden en prijzen die wij passend achten;
19.2.2. Om de Kunst of delen daarvan te reproduceren in de handgemaakte of industriële productie van goederen (Kunsttextiel, glas of keramiek, meubels, tapijten, behang, posters, promotionele artikelen, kantoorbenodigdheden, enz.) en deze te verkopen via de Online Winkel of rechtstreeks te contracteren met derden;
19.2.3. Om op welke manier dan ook en met alle mogelijke middelen ideeën, concepten, elementen, vormen etc., die deel uitmaken van de Kunst te onttrekken, reproduceren, bewerken, toevoegen, distribueren, vermenigvuldigen en incorporeren om een Afgeleid Product te maken en daar Commerciële Realisatie van te maken;
19.2.4. Om sublicenties te verlenen aan derden voor de bovengenoemde rechten;
19.2.5. Om gratis gebruik te maken van de afbeelding van de Kunst tijdens het adverteren en promoten hiervan, inclusief maar niet beperkt tot de Website-activiteiten.
20. U, als Vertegenwoordiger of Auteur, van 18 jaar of ouder, stemt er hierbij mee in en aanvaardt onvoorwaardelijk dat het voltooide Product, gemaakt door Solution Finder op basis van de Kunst, eveneens intellectuele eigendomsrechten van Solution Finder omvat, afkomstig van - zonder dat deze lijst allesomvattend is - digitale bewerking van de Kunstafbeelding, Productontwerp, nieuw Productonderzoek en -ontwikkeling, organisatie en realisatie van Productie, marketing en Productverkoop. Afgezien daarvan, wanneer wij een Commerciële Realisatie van een Product uitvoeren, gaan we aan en beheren we, naast de intellectuele eigendomsrechten, processen en materiële en immateriële activa, welke waarde is opgenomen in de Commerciële Realisatie als bedrijfsactiviteitskosten.
21. De licentie voor gebruik en benutting van de Kunst wordt zonder enige geografische beperking aan Solution Finder toegekend, d.w.z. dat deze wereldwijd geldig is en voor de maximale termijn die is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Op de datum van deze Algemene Voorwaarden is deze termijn 10 jaar.
22. U, als Vertegenwoordiger of Auteur, van 18 jaar of ouder, heeft recht op royalty's op basis van de opbrengsten die zijn gegenereerd door de Commerciële Realisatie van de Kunst die u op de Website hebt geüpload. De royalty's worden als volgt gedefinieerd en betaald:

 • Aandeel: 0,5% van de netto-omzet in BGN, gegenereerd door ieder Product gebaseerd op uw Kunst;
 • Betalingsschema: één keer per jaar, op voorwaarde dat het tijdens deze periode opgebouwde bedrag gelijk is aan of hoger is dan EUR 50.
 • Wijze van betaling:
  • Standaard bankoverschrijving naar een bankrekening op uw naam, als Vertegenwoordiger of Auteur, van 18 jaar of ouder;
  • PayPal - naar uw persoonlijk Profiel, als Vertegenwoordiger of Auteur, van 18 jaar of ouder;
  • banktransactiekosten bij overdrachten gelijk aan of hoger dan EUR 50 worden gedeeld tussen Solution Finder en u, als Vertegenwoordiger of Auteur, van 18 jaar of ouder;
  • Opgebouwde royalty's die vanwege hun omvang niet volgens het schema zijn betaald, worden betaald nadat het bedrag de EUR 50 bereikt.
  • Als u, als Vertegenwoordiger of Auteur, van 18 jaar of ouder, de betaling van royalty's volgens schema wilt ontvangen, hoewel het opgebouwde bedrag lager is dan EUR 50, dan dient u uitdrukkelijk schriftelijk om betaling te verzoeken, via a. standaard bankoverschrijving, op voorwaarde dat de banktransactiekosten voor uw rekening komen; b. PayPal; of c. Cash in het kantoor van Solution Finder.
  • De royalty's worden in BGN opgebouwd en alle bijbehorende wisselkoersverschillen of kosten komen voor uw rekening.

22.1. De netto-opbrengst is gelijk aan de bruto-omzet minus de toegerekende btw.
22.2. Over de royalty’s is persoonlijke inkomstenbelasting verschuldigd, d.w.z. dat u, als Vertegenwoordiger of Auteur van 18 jaar en ouder, aansprakelijk bent voor het aangeven van de inkomsten uit royalty's en voor het betalen van belastingen die verschuldigd zijn in het land waar u woont.
22.3. We zullen u, als Vertegenwoordiger of Auteur, van 18 jaar en ouder, op de hoogte brengen vóór iedere Commerciële Realisatie van geüploade Kunst. Vanaf de datum van de per e-mail verzonden kennisgeving, zullen wij het Open Books-beleid ten aanzien van u toepassen en heeft u het recht om eenmaal per kwartaal een rapport te ontvangen over de verkoop van Producten, gerelateerd aan uw Kunst. U hoeft uw verzoek om een rapport alleen schriftelijk op te vragen.
22.4. Voor de tijdige en nauwkeurige betaling van royalty's is het uw verplichting om uw bankgegevens of PayPal-gegevens in te vullen en up-to-date te houden in het niet-openbare deel van uw Profiel. Door de persoonlijke gegevens in te vullen, geeft u uw uitdrukkelijke toestemming dat de gegevens uitsluitend worden gebruikt voor de betaling van royalty's in overeenstemming met de onderhavige Algemene Voorwaarden.
22.5. Solution Finder garandeert de veiligheid van de informatie die door u als Gebruiker wordt verstrekt met betrekking tot de verwerking van de betaling van royalty's en slaat deze op en verwerkt deze in overeenstemming met haar privacybeleid.
23. Solution Finder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schending van het Auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten door Websitegebruikers.
24. Ter verificatie hebben wij het recht om te allen tijde van u als Vertegenwoordiger of Auteur van 18 jaar of ouder te verlangen dat u het originele Kunstwerk verstrekt en tevens uw Auteursrecht op iedere andere passende manier bevestigt.
25. Als er enige twijfel bestaat met betrekking tot het Auteursrecht op de Kunst, of er zijn aanspraken van derden, of er bestaat twijfel over de juistheid van de verstrekte informatie en de verklaringen die door u zijn gedaan, hebben wij het recht om elke Commerciële Realisatie van de Kunst en royaltybetalingen aan u te beëindigen. In een dergelijk geval gaat u ermee akkoord dat wij, om de rechten van de partij te verifiëren en om fraude, misbruik, schending van de wet of schadevergoeding te voorkomen of te beperken, aan elke belanghebbende partij, die haar/zijn claim bewijst, of aan de autoriteiten, de informatie vrijgeven die u hebt verstrekt tijdens het registreren op de Website.
26. Elke partij die te goeder trouw gelooft dat haar/zijn Auteursrecht is geschonden met inhoud die op de Website is gepubliceerd, kan contact opnemen met Solution Finder om haar/zijn claim te presenteren en de volgende informatie te verstrekken:

 • Identificatie van de Auteursrechthebbende, wiens rechten zijn geschonden (namen, e-mail, telefoon);
 • Beschrijving van de inbreuk;
 • Beschrijving van de inhoud, die in strijd is met Auteursrecht van derden, zodanig gepresenteerd dat identificatie en inspectie van die inhoud mogelijk is;
 • Bewijsstukken ter bevestiging van beschuldigingen van schending van Auteursrechten.

27. U, als Vertegenwoordiger of Auteur, van 18 jaar of ouder, begrijpt en gaat ermee akkoord dat u de Website voor Commerciële Realisatie van Kunst volledig op eigen risico gebruikt. Wij bieden geen enkele garantie of doen geen toezeggingen, expliciet of impliciet, dat uw Kunst zal worden gekozen voor Commerciële Realisatie, of dat dergelijke Commerciële Realisatie bepaalde inkomsten zal genereren. Geen enkel advies of informatie op de Website kan worden beschouwd als een garantie in dat opzicht.

C. Contractbeëindiging
28. Het contract tussen u als Gebruiker en Solution Finder wordt als volgt beëindigd:
28.1. Bij ontbinding van Solution Finder of beëindiging van het handhaven van de Website;
28.2. Na uw uitschrijving van de Website;
28.3. In andere gevallen, voorzien door de wet.
29. Als een Geregistreerde Gebruiker zich van de Website afmeldt, wordt haar/zijn contractuele relatie met Solution Finder geacht te zijn beëindigd vanaf de datum van uitschrijving. De uitschrijving is van invloed op alle bestaande licenties voor de Kunst, en wel als volgt:
29.1. Als de Kunst niet wordt gepromoot voor Commerciële Realisatie, worden de licenties die zijn verleend aan Solution Finder geacht te zijn beëindigd op de datum van uitschrijving;
29.2. Als de Kunst wordt gepromoot voor Commerciële Realisatie, blijven de licenties die aan Solution Finder werden verleend voor het gebruik van de Kunst volledig van kracht en zullen deze door en tussen de partijen worden toegepast zoals oorspronkelijk overeengekomen.
De Kunst wordt gepromoot voor Commerciële Realisatie als een melding van Commerciële Realisatie van de Kunst werd gestuurd voorafgaand aan de datum van uitschrijving in overeenstemming met Art. 22.3 van de huidige Algemene Voorwaarden.

A. Algemene Voorwaarden
30. De Online Winkel biedt u als Websitegebruiker of Bezoeker de mogelijkheid om:
30.1. Producten te beoordelen, opgenomen in de catalogus, evenals toegang tot andere inhoud en Websitefuncties, die naar goeddunken van de Leverancier gratis toegankelijk zijn, zonder registratie of het verzamelen van persoonlijke gegevens.
30.2. Toegang te krijgen tot de inhoud en functionaliteiten van de Website, die ter beoordeling van de Leverancier uitsluitend beschikbaar zijn voor Geregistreerde Gebruikers, d.w.z. die registratie en persoonlijke gegevensverzameling vereisen voor Gebruikersidentificatiedoeleinden, waaronder:
30.2.1. Om Verkoopovereenkomsten aan te gaan en de levering van Producten aangeboden in de Online Winkel te ontvangen, evenals om elektronische meldingen in verband daarmee te maken;
30.2.2. Om betalingen te doen voor Producten die zijn gekocht in de Online Winkel, in overeenstemming met de beschikbare betalingsopties;
30.2.3. Om uw wettelijke Gebruikersrechten af te dwingen die voortvloeien uit de relatie met de Online Store.
31. U, als Gebruiker van de Online Winkel, en de Leverancier gaan ermee akkoord dat alle kennisgevingen met betrekking tot het aangaan en uitvoeren van de Overeenkomst in elektronische vorm en via elektronische kennisgevingen volgens de wet elektronische documenten en elektronische handtekeningen en de e-commerce wet kunnen worden gedaan. Tot het tegendeel is bewezen, wordt aangenomen dat elke elektronische melding die is gedaan na het inloggen met uw Gebruikersnaam en Wachtwoord, door u is gedaan als een Geregistreerde Gebruiker, geïdentificeerd via uw Profiel op de Website.

B. Verkoop- en koopovereenkomst op afstand. Technische stappen en juridische implicaties.
32. U als Geregistreerde Gebruiker sluit een Koopovereenkomst met de Leverancier, door de interface van de Website te gebruiken en de instructies van de Online Store op te volgen.
33. De Overeenkomst zal worden gesloten in de taal van uw keuze, volgens de beschikbare opties op de Website. Indien er geen taal uit het menu wordt gekozen, is de taal van de Overeenkomst Bulgaars.
34. De onderhavige Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de Verkoop- en koopovereenkomst. Na registratie en voordat u de Algemene Voorwaarden accepteert, hebt u de mogelijkheid om ze te downloaden in .pdf en op uw apparaat op te slaan door op de knop ‘Algemene Voorwaarden downloaden’ te klikken. Niettegenstaande eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden na verloop van tijd, zijn, wanneer u in de Online Store een bestelling plaatst, de Algemene voorwaarden van kracht zoals op de datum van de bestelling van toepassing.
35. De Online Winkel heeft een volledige lijst van alle Producten die de Gebruiker kan kopen. Elk Product wordt gespecificeerd op basis van prijs, algemene kenmerken en aanvullende informatie om u te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze voor uw aankoop. U kunt geen bestelling plaatsen of een Verkoop- en koopovereenkomst aangaan voor een Product dat is gemarkeerd als Niet-beschikbaar of Niet op voorraad.
36. Op elke productpagina is er een knop ‘Bestellen’. Door op deze knop te drukken, verplaatst u het Product naar uw winkelwagen. De inhoud van de winkelwagen wordt bewaard tot u uw keuze maakt om de Producten te kopen, maar niet langer dan 1 uur. Door op de knop ‘Winkelwagen’ te drukken (in de rechterbovenhoek) kunt u de inhoud ervan bekijken, nieuwe Producten toevoegen, de hoeveelheid van de Producten wijzigen of de Producten verwijderen die u niet langer wilt kopen.
37. Alle productprijzen in de Online Winkel zijn inclusief btw en eventuele andere toepasselijke wettelijke belastingen. Leveringskosten worden, indien aan u in rekening gebracht, toegevoegd aan de uiteindelijke productprijs nadat u een leveringsoptie hebt gekozen en op de knop ‘Verzendkosten berekenen’ hebt gedrukt. U kunt de totale prijs vóór de plaatsing van de bestelling bekijken door op de knop ‘Update Totaal’ te klikken.
38. Als u de volgende stap wilt maken voor het kopen van Producten, moet u op de knop ‘Doorgaan naar afrekenen’ drukken onderaan de pagina. Hierna ziet u datavelden die verband houden met de betaling van de bestelling, die u moet invullen. U hebt ook de mogelijkheid om uw bestelling te bekijken en de betalingswijze en het afleveradres te selecteren. Alle velden gemarkeerd met * zijn verplicht; als u ze leeg laat of onjuiste gegevens invult, is de plaatsing van de bestelling niet mogelijk. Nadat alle vereiste gegevens zijn ingevuld, inclusief bevestiging van uw akkoord met de Algemene Voorwaarden en als u de Producten nog steeds wenst te kopen, moet u op de knop ‘Bestelling plaatsen’ rechtsonder op de pagina klikken.
39. Nadat u op de knop ‘Bestelling plaatsen’ hebt gedrukt, wordt de inhoud van de reeds geaccepteerde bestelling weergegeven, inclusief bestelnummer, besteldatum, Gebruikers-e-mail, totale orderbedrag, betaalmethode, geselecteerde Producten, hoeveelheid Producten, uiteindelijke prijs van de Producten, leveringsvoorwaarden, betalingsadres en afleveradres.
40. Nadat u een bestelling hebt geplaatst, ontvangt u per e-mail een orderbevestiging op het e-mailadres dat u hebt opgegeven. In dit bevestigingsbericht wordt de volgende informatie opgenomen: bestelnummer, besteldatum, bestelinhoud, betalings- en leveringsvoorwaarden.
41. De Leverancier heeft het recht een bestelling te annuleren als de verstrekte persoonlijke gegevens onvolledig, onjuist, onwaar of misleidend zijn. Dergelijke bestellingen worden geclassificeerd als Geweigerd en u ontvangt per e-mail bericht over hun status. Als de bestelling al is betaald, wordt het bedrag binnen 5 werkdagen aan u geretourneerd.
42. Productlevering wordt alleen gedaan op basis van een geplaatste bestelling, die per e-mail aan u wordt bevestigd en niet wordt geweigerd zoals in Art. 41 hierboven vermeld. De Producten worden geleverd op het afleveradres dat u hebt opgegeven en de levering wordt uitgevoerd door de Leverancier of door een gelicentieerde derde partij die is gecontracteerd door de Leverancier. De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het geval u een onwaar, onnauwkeurig, onvolledig of misleidend afleveradres heeft opgegeven.
43. De betaling voor de bestelde Producten kan op een van deze vier verschillende manieren worden gedaan. Ongeacht de gekozen betaalmethode is het verschuldigde bedrag hetzelfde en worden er geen extra kosten in rekening gebracht:

 • Rembours - het bedrag wordt contant betaald aan de koerier op het moment van aflevering. Deze optie is alleen beschikbaar voor bezorging op een adres in Bulgarije;
 • PayPal - via uw profiel met PayPal, of, als u er geen hebt, met een creditcard / betaalpas via het beveiligde online betalingssysteem van PayPal.

44. Indien de Leverancier de Overeenkomst niet kan nakomen omdat het Product niet op voorraad is en daarom niet kan worden geleverd, is de Leverancier verplicht om u een kennisgeving te sturen en het betaalde bedrag binnen 14 dagen na de overeengekomen leveringsdatum terug te sturen.

C. Intrekking van de Overeenkomst. Klachten.
45. Binnen 14 kalenderdagen na de levering van het Product hebt u het recht om de Overeenkomst zonder een specifieke reden, zonder boete en zonder het betalen van enige kosten aan de Leverancier te ontbinden, met uitzondering van de kosten volgens Art. 54, p.3 en Art. 55 van de Wet Consumentenbescherming. Wanneer de bestelling meer dan één Product bevat, afzonderlijk geleverd, begint de herroepingstermijn op de datum van levering van het laatste Product van uw bestelling.
46. U hebt niet het recht om de Overeenkomst te herroepen als:

 • De Producten zijn geproduceerd volgens uw eigen specificaties of individuele wensen en vereisten;
 • De kwaliteit van de Producten kan verslechteren door hun aard of zij een korte houdbaarheidsdatum hebben;
 • De Producten zijn geleverd in een verzegelde verpakking, maar zijn geopend en daarom niet kunnen worden teruggestuurd vanwege gezondheids- of hygiënische redenen;
 • U digitale inhoud hebt verkregen die niet op enige hardware wordt geleverd;
 • In andere gevallen, voorzien in Art. 57 van de Wet Consumentenbescherming.

47. Om gebruik te maken van uw recht op herroeping van de Overeenkomst, kunt u:
47.1. De Leverancier informeren over uw beslissing met een duidelijke verklaring per e-mail: shop@ourkidsimagine.com. U moet in uw verklaring uw volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres opgeven, evenals het bestelnummer van de order die u wilt intrekken. De Leverancier behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie te vragen om u te identificeren als de Gebruiker die de bestelling heeft geplaatst, om uw recht op intrekking van de Overeenkomst te verifiëren en om uw Profiel- of bestelgegevens te valideren.
47.2. Weigeren om het Product te ontvangen op het moment dat het door de koerier aan u wordt bezorgd.
48. Wanneer een intrekkingsbericht van de Overeenkomst binnen de gestelde termijn wordt ontvangen, stuurt de Leverancier onmiddellijk een e-mail naar het door u in uw Profiel opgegeven adres en bevestigt hij zo de ontvangst van de herroeping.
49. In geval van intrekking van de Overeenkomst zal de Leverancier alle door u verrichte betalingen voor deze specifieke bestelling, inclusief bezorgkosten, retourneren (met uitzondering van extra kosten in verband met de gekozen leveringsoptie wanneer die afwijkt van de goedkoopste standaardlevering die de Leverancier aanbiedt), zonder onnodige vertraging en niet later dan 14 dagen na ontvangst van het bericht van herroeping. Het bedrag wordt op dezelfde manier terugbetaald als betaald aan de Leverancier, tenzij u uitdrukkelijk akkoord gaat met een andere betaalmethode.
50. In geval van intrekking van de Overeenkomst bent u verplicht om alle Producten op het adres van de Leverancier te retourneren, zonder schade, met een intacte commerciële uitstraling, in de originele verpakking en het etiket. De Producten moeten van oorspronkelijke vorm, verpakking en kwaliteit zijn, niet verwerkt of getest op een manier waardoor ze er ouder, versleten, veranderd of beschadigd uitzien. De Leverancier heeft het recht om de terugbetaling uit te stellen totdat de Producten zijn teruggestuurd. Als de gekochte Producten niet binnen de termijn worden geretourneerd volgens Art. 45, is de intrekking van de Overeenkomst niet van kracht. De directe kosten voor het retourneren van de Producten aan de Leverancier zijn voor uw rekening.
51. Binnen 30 dagen na ontvangst van het Product hebt u als Gebruiker het recht om een klacht in te dienen, indien de Leverancier niet heeft gepresteerd in overeenstemming met de Overeenkomst. Het niet-naleven kan te maken hebben met:
51.1. Levering van een ander Product dan datgene dat is besteld;
51.2. Levering van een beschadigd Product of een Product met ontbrekende onderdelen;
51.3. Levering van een Product met andere kenmerken dan die van het bestelde Product;
51.4. Andere niet-naleving gerelateerd aan de productspecificaties.
52. Een klacht kan per e-mail aan de Leverancier worden gestuurd via shop@ourkidsimagine.com. Om de klacht te beoordelen en te verwerken, behoudt de Leverancier zich het recht voor om van u als Gebruiker te verlangen dat u het Product retourneert voor inspectie en beoordeling. In het geval van een geldige erkende klacht die resulteert in de terugbetaling van het totale betaalde bedrag, moet u het Product binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging van de Leverancier terugsturen naar het adres van de Leverancier. De Leverancier zal de terugbetaling doen bij teruggave van het bestelde Product.

53. De Leverancier is een beheerder van persoonlijke gegevens die handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als zodanig heeft de Leverancier het recht om specifieke persoonlijke gegevens van Gebruikers te verzamelen, verwerken en gebruiken voor de werking van de Online Winkel. Tegelijkertijd is het de verplichting van de Leverancier om alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk te houden, ze niet voor andere doeleinden te gebruiken of aan derden te verstrekken, tenzij wettelijk vereist.
54. De Leverancier heeft op elk moment het recht om u als Gebruiker te vragen om uzelf te identificeren en om alle informatie en persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verstrekt te bevestigen.
55. Wanneer u de Website gebruikt, heeft de Leverancier het recht om specifieke informatie automatisch op te slaan, die uw computer of ander apparaat verzendt met betrekking tot uw activiteit. De informatie wordt opgeslagen in log-bestanden op een server en omvat IP-adres, datum en tijd van toegang tot de Website. Deze gegevens zijn geen persoonlijke gegevens zoals bij GDPR. Bovendien kan de Leverancier alle andere informatie opslaan die noodzakelijk is voor Gebruikersidentificatie en reproductie van de digitale toestemming van de Gebruiker met de Algemene Voorwaarden, in geval van een juridisch geschil.
56. Als u om enige reden als Gebruiker uw Gebruikersnaam en Wachtwoord bent vergeten of kwijtgeraakt, kunt u een Wachtwoordherstel via het automatische systeem van de Website aanvragen door op ‘Verloren Wachtwoord’ aan de linkerkant van de inlogknop te drukken.
57. Uitschrijving van Gebruikers van de Website leidt niet automatisch tot het verwijderen van gebruikersinhoud of het verwijderen van persoonlijke gebruikersgegevens. Die kunnen worden bewaard zolang de Gebruiker of een derde gerechtigd is om een vordering tegen de Leverancier in te dienen met betrekking tot beëindigde relaties, maar zullen niet voor enig ander doel worden gebruikt. Na het verstrijken van deze termijn wordt de informatie automatisch verwijderd.
58. Door uw registratie op de Website en de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, geeft u expliciet toestemming dat u het privacybeleid van de Leverancier, dat wordt gepubliceerd op https://www.ourkidsimagine.com/privacy-policy/ hebt gelezen en ermee akkoord gaat het te respecteren.

59. De Website, als een softwareproduct en zijn onderdelen, inclusief maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, materialen, tekst, afbeeldingen en overige, worden beschermd door de Wet inzake Auteursrecht en naburige rechten en de wetgeving hieraan gerelateerd, met inbegrip van de Wet op de handelsmerken en geografische namen. Deze rechten zijn eigendom van Solution Finder en/of haar partners. Ze kunnen niet worden gebruikt in strijd met de huidige Algemene Voorwaarden of in strijd met de toepasselijke wetgeving.
60. U, als Websitebezoeker of -gebruiker, mag de inhoud van de Website niet gebruiken, reproduceren, opslaan of distribueren op welke manier dan ook en in geen enkel geval, tenzij u de expliciete schriftelijke toestemming van de Leverancier hebt.
61. Uw toegang tot of het gebruik van de Website, als Bezoeker of Gebruiker, leidt niet tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten op de Website of enig deel daarvan, of de inhoud ervan.
62. U hebt alleen het recht om de Website te gebruiken in overeenstemming met de instructies van Solution Finder. U hebt niet het recht een handelsmerk of andere aanduiding van het intellectuele eigendomsrecht van de Leverancier te verwijderen, wijzigen of verbergen, noch om kopieën of wijzigingen aan de Website aan te brengen.
63. De Leverancier:
63.1. Doet er alles aan om de informatie op de Website altijd accuraat en up-to-date te houden, maar kan de volledigheid en betrouwbaarheid niet garanderen.
63.2. Is niet aansprakelijk in het geval dat de Website niet toegankelijk is, noch wanneer er sprake is van niet-verwerking of niet-tijdige verwerking van bestellingen, kennisgevingen of het ontbreken van de mogelijkheid om andere functies te gebruiken als gevolg van een situatie buiten haar macht – overmacht, incidentele gebeurtenissen, problemen met internet en dergelijke;
63.3. Garandeert niet dat de Website altijd toegankelijk, responsief, veilig en vrij van bugs zal zijn, als dit wordt veroorzaakt door redenen die buiten haar mogelijkheden, controle en wil liggen;
63.4. Is niet verantwoordelijk voor schade aan de software, hardware of de telecommunicatieapparaten, voor gegevensverlies, veroorzaakt door materialen of middelen, onderzocht, weergegeven of gebruikt op welke manier dan ook via de Website-interface;
63.5. Is niet verantwoordelijk voor de materialen en Website-inhoud van andere internetpagina's die toegankelijk zijn via links op de Website, evenals voor schade of gederfde winst als gevolg van gebruik, toegang/gebrek aan toegang of de betrouwbaarheid daarvan;
63.6. Is niet aansprakelijk als u als Gebruiker misbruik maakt van iemands persoonlijke identiteit, document of financiële middelen.
64. U, als Gebruiker, bent verantwoordelijk:
64.1. Om te voldoen aan de wet, de huidige Algemene Voorwaarden, de internetethiek, evenals aan de algemeen erkende ethische en morele principes;
64.2. Geen inbreuk te maken op tastbare en ontastbare eigendomsrechten van andere mensen, inclusief intellectuele eigendomsrechten;
64.3. Om uzelf niet als een andere persoon te identificeren, noch om onjuiste of misleidende informatie over uzelf of de persoon die u vertegenwoordigt te verstrekken of te verklaren;
64.4. Om de Leverancier onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke geconstateerde overtreding in het gebruik van de Website;
64.5. Geen interferentie te veroorzaken of proberen te interfereren in de werking van de computersoftware, waardoor de werking van de Website in gevaar komt, inclusief het niet omzeilen van de Gebruikersidentificatieprocedure, geen toegang te gebruiken buiten de toegang die u is verleend en andere Gebruikers het gebruik van de Website niet te beletten;
64.6. Niet, via technische methoden, informatiebronnen of delen daarvan te onttrekken die zijn opgeslagen in de databases van de Website;
64.7. Om uzelf niet te presenteren als een andere persoon of Vertegenwoordiger van een persoon van wie u niet de wettelijke gronden heeft om deze te vertegenwoordigen, of om op andere wijze te misleiden over uw identiteit of representatieve bevoegdheden;
64.8. Geen kwaadwillende acties te ondernemen, inclusief, maar niet beperkt tot: acties of een gebrek aan acties die in strijd zijn met de internetethiek of de belangen van anderen die met internet of andere netwerken zijn verbonden, schaden; verzenden van spam of ongewenste e-mail; flooding; toegang tot middelen via de rechten en Wachtwoorden van andere mensen; hacken; acties die kunnen worden aangemerkt als industriële spionage of sabotage; kraken; ‘Trojan horses’ sturen of installatie van virussen starten; toegang en controle op afstand; schade toebrengen aan de normale functionaliteit van andere mensen die internet en bijbehorende netwerken gebruiken; alle andere acties die als misdaad of administratief misdrijf kunnen worden geclassificeerd volgens de Bulgaarse wetgeving of enige andere wet.
64.9. Geen acties te ondernemen tegen of via de Website, die zouden kunnen leiden tot ongeoorloofde verzameling, opslag of gebruik van persoonlijke gegevens.
65. Het detecteren van een inbreuk op Art. 64 geeft de Leverancier het recht om onmiddellijk en zonder enige kennisgeving uw registratie te blokkeren, uw toegang tot de Website te beëindigen en de autoriteiten op de hoogte te stellen in geval van een vermoeden van illegale activiteiten.
66. Door de Website te gebruiken, begrijpt en aanvaardt u als Gebruiker dat de Website een geautomatiseerd internetplatform is, dat zich richt op de Commerciële Realisatie van de geüploade Kunst. Rekening houdend met het geautomatiseerde proces, kan de Leverancier niet alle inhoud bekijken die door Gebruikers naar de Website is geüpload. Niettemin behouden wij ons het recht (maar niet de verantwoordelijkheid) op basis van ons oordeel om inhoud te herzien en/of te verwijderen die via de Website beschikbaar is gesteld, maar die als ongepast wordt beschouwd voor haar doelen, regels en beleid. Door uw registratie en de acceptatie van de onderhavige voorwaarden bevestigt u dat de Leverancier elke registratie en elke inhoud kan controleren om te verifiëren en te garanderen dat deze Algemene Voorwaarden worden nageleefd, evenals om inhoud te verwijderen en/of uw registratie te beëindigen in het geval van overtreding.
67. U als Gebruiker bent verantwoordelijk voor het compenseren van de Leverancier voor alle schade en gederfde winst, inclusief voor vergoedingen, boetes, juridische kosten en andere betaalde kosten, die voortvloeien uit claims van derden of sancties van de autoriteiten met betrekking tot de inhoud die door u op de Website wordt verstrekt, van uw acties of gebrek aan acties tijdens het gebruik van de Website, evenals van enige andere schending van deze Algemene Voorwaarden van uw kant.

68. De ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden, of een deel daarvan, zal niet leiden tot ongeldigheid van de gehele Overeenkomst tussen de partijen. De ongeldige bepaling wordt vervangen door de relevante wettelijke bepaling. De rest van de bepalingen blijven volledig van kracht en worden toegepast door en tussen partijen, zoals overeengekomen.
69. De effectieve Bulgaarse wetgeving is van toepassing op alle aangelegenheden die niet door deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld.
70. Alle geschillen tussen de partijen zullen te goeder trouw worden beslecht. Als er geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de kwestie voorgelegd aan de bevoegde Bulgaarse rechtbanken.
Bedankt voor het bezoeken van www.ourkidsimagine.com!