Рекламации

Ние уважаваме Вашите права като Потребител, както и спазваме законовите норми. Пълната политика за рекламация на продукт или отказ от покупка моля прочетете в нашите Общи условия, раздел VI.C. Тук Ви запознаваме накратко с нея.

  • Вие можете да се откажете от покупката си в 14-дневен срок от датата, на която сте приели Продуктите, като изпратите съобщение на имейл: shop@ourkidsimagine.com. В това съобщение Вие трябва да посочите своето име, адрес, телефонен номер и имейл, както и номера на поръчката, която отказвате. Отказът Ви може да стане без да посочвате причина, без да дължите обезщетение или неустойка и без да заплащате каквито и да е разходи, с изключение на тези, предвидени в Закона за защита на потребителите. Съгласно него ние следва да Ви възстановим всички плащания, които сме получили във връзка с отказаната от Вас поръчка, включително разходите за доставка, но до сумата на най-евтината стандартна доставка, предлагана от нас. Също така Вие следва да заплатите преките разходи за връщането на стоките, от които се отказвате. За да можете да се възползвате от своето право на отказ от покупка, следва на нашия адрес да върнете закупените продукти в 14-дневен срок от Вашето уведомление за отказ. Продуктите трябва да са в оригиналния си вид, опаковка и качество. Възстановяване на платената от Вас сума се извършва след връщане на отказаните от Вас продукти.
  • Ако закупените продукти са изработени по Ваша поръчка или според Ваши изисквания, или представляват цифрово съдържание, Вие нямате право да се откажете от Вашата покупка.
  • Вие също така имате право да направите рекламация в 30-дневен срок от получаване на закупен от Електронния ни магазин Продукт, ако е налице доставка на Продукт, различен от поръчания; доставка на увреден Продукт или на Продукт с липсващи елементи; доставка на Продукт с характеристики, различни от тези на поръчания Продукт; друго несъответствие, съобразно спецификата на Продукта. За да предявите рекламация следва да ни изпратите в горепосочения срок имейл на shop@ourkidsimagine.com, като ние можем да изискаме от Вас да върнете Продукта за оглед и преценка, като условие за разглеждане на рекламацията. При уважена рекламация, от която следва възстановяване на платената от Вас цена в пълен размер, ако не сме изискали връщане на Продукта преди това, Вие следва да върнете Продукта в 14-дневен срок от получаване на потвърждение от наша страна за уважаване на Вашата рекламация. Ние ще направим плащане по рекламацията след връщане на рекламирания Продукт.