Как се развива рисунката с възрастта на детето?

Рисуването в ранна детска възраст е важно за развитието едновременно на познавателната, емоционалната и двигателната култура на детето. За разлика от възрастните, които използват думи и понятия като средство за познание, мисленето на детето е образно. То вижда, помни и опознава света чрез образи и движение, едва по-късно започва да свързва образите с езика. Този процес на развитие на детското познание и възприятия се проследява и в детските рисунки.

 

Фази в развитието на детската рисунка

Има различни класификации на периодите в развитието на детската рисунка, но най-общо те се свеждат до 4-5 основни. Независимо как са наречени, те могат да се проследят при всички деца. Всяко дете обаче преминава по свой собствен начин през тях - задържа се по-дълго в една фаза, или я прескача. Както при другите показатели за детско развитие, възрастта, в която се проявява определена фаза на развитие на детската рисунка, е ориентировъчна.

Преследването от страна на родителите на конкретни резултати и показатели при рисуване по-скоро пречи за развитието на способностите на детето. Важно е да се даде възможност на детето да експериментира с живописта, за да може то да развие свой собствен образен език и начин на изразяване и общуване. Ако бъдат критикувани, децата развиват негативно отношение към своите живописни умения и скоро губят интерес към рисуването. Това се случва при повечето хора по различни причини, било то чрез влиянието на т.нар. художествено образование в училище или чрез психологическите промени, които настъпват по време на пубертета. Може би заради този преход и несъзнателно загубена връзка детските рисунки, които вече не рисуваме, вероятно са толкова интересни за нас.

 

 

Най-ранната форма на образно изразяване на децата е т.нар. оставяне на следи – много преди малкото дете да е в ...
Read More