Търговска марка

и OUR KiDS iMAGINE™ платформа, продукти и услуги, представляват търговска марка на Сълюшън Файндър ООД и са негова интелектуална собственост. Всяка неразрешена тяхна употреба, на физически носител или в интернет, включително добавянето им в полета за търсене, домейни, фокусни ключови думи или скрит текст, мета-тагове, или всяка друга форма, която има за цел или като резултат пренасочва или подвежда потребителите, ще бъде разглеждана като нарушаване на правата на интелектуална собственост.