Интелектуална собственост

Авторски права

Носител на авторски права върху творба е нейният автор или неговият представител (родител в повечето случаи), когато авторът е непълнолетно лице.

С предоставянето на творба на нашия сайт Вие сключвате договор с нас, чрез който ни предоставяте безусловно и неограничено изключително право (лицензия) да използваме тази творба.

Как бихме могли да използваме творбата

Ние можем да използваме снимка на творбата по начин, какъвто ние преценим за целесъобразно, включително за да:

  • предлагаме и продаваме визуалното изображение на творбата
  • възпроизвеждаме творбата при производство на изделия от всякакъв вид и да ги продаваме
  • извличаме, възпроизвеждаме, или преработваме, идеи, форми и др., съдържащи се в творбата, за да създаваме и продаваме производно произведение;
  • използваме безвъзмездно визуалното изображение на творбата при рекламиране и промотиране на търговската ни дейност.
Възнаграждение на носителя на авторски права

Съгласно нашите Общи условия Вие, като носител на авторските права, имате право на възнаграждение, определено като част от реализираните приходи от продажба на продукти, основани на споделена от Вас творба. Начинът за определяне на възнаграждението и неговото изплащане е:

  • размер: 0.5% от нетните приходи от продажби в лева, реализирани от продукт, базиран на Ваша творба
  • периодичност на изплащане: веднъж годишно, при положение, че натрупаните за периода суми се равняват на равностойността на мин. EUR 50
  • Ние ще Ви уведомим, преди да предприемем търговска реализация на предоставена от Вас творба. От момента на уведомлението, което ще Ви изпратим по имейл, ще прилагаме политика на Отворени книги спрямо Вас за тази творба и Вие ще имате право да поискате веднъж на тримесечие справка за реализираните продажби на продукти, свързани с предоставени от Вас творби.

Вие разбирате и се съгласявате, че използването на Сайта за целите на търговска реализация на дадена творба е изцяло Ваш риск. Ние не предоставяме никакви гаранции и не поемаме задължения за това, че творбата може да бъде реализирана по търговски начин, както и за определени приходи, които могат да бъдат получени при нейното използване.

Срок на лиценза

Правото за използване на творбата се предоставя без ограничение в територията и за максималния срок, допустим от закона. В момента този срок е 10 години. Повече за това как бихме могли да използваме творбата или как се изплащат възнаграждения, можете да намерите в Раздел V.B. на нашите Общи условия.