Транспортни средства

Как можете да се придвижвате или да пернасяте товари? Смятате, че всичко вече е създадено? А може би не?