Събития

Различни събития оказват влияние на живота на децата. Можете ли да усетите емоциите, които са ги завладели от рисунките, които споделят?

По целия свят се сблъскваме с трудни времена заради корона вирусната пандемия. Невероятно е как децата преминават през този период като зрели хора.