Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

на СЪЛЮШЪН ФАЙНДЪР ООД

ПОСЛЕДНА ВЕРСИЯ: 25 ОКТОМВРИ 2018 Г.

 

Ние, от OUR KiDS iMAGiNE™, гледаме сериозно на отговорността, която носим, за защита на личните данни, които Вие споделяте с нас. Лични данни представлява всяка информация, свързана с Вас или с лице, което Вие имате правното основание да представлявате (напр. малолетни и непълнолетни лица), която информация може да Ви идентифицира. Данни, които не могат да бъдат свързани директно с Вас или с лицата, които представлявате, не се считат за лични данни.

Ние не събираме чувствителни данни.

Във връзка със защита на права по Интелектуална собственост, както и с цел предотвратяване на финансови измами, ние събираме лични данни на деца. Тези данни са ни предоставени от Вас, като  техен законен представител, във връзка с Вашето съгласие с Общите условия на нашия Уебсайт, което има силата на договор между нас. Ние не правим публично достъпни личните данни на деца, чрез които те биха могли да бъдат идентифицирани. Нашата дейност не е свързана с предоставяне на услуги директно на деца.

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (Политика за поверителност или Политиката) има за цел ясно и изчерпателно да Ви представи:

 • Какви лични данни за Вас, като Регистриран потребител на нашия Уебсайт, събираме и обработваме;
 • Как използваме тези данни;
 • Как и за колко време съхраняваме Вашите лични данни;
 • На кого можем да предоставим Вашите лични данни;
 • Какви са Вашите права като субект на данните и как бихте могли да се възползвате от тях.

Ние прилагаме настоящата Политика за поверителност в качеството ни на администратор на данни спрямо Вашите лични данни, когато влезете в своя Профил на www.ourkidsimagine.com или когато ползвате като Регистриран потребител нашия Онлайн магазин на https://www.ourkidsimagine.com/bg/online-magazin/. Политиката не е приложима към уебсайтове или услуги, които ние нито притежаваме, нито контролираме. Всички термини, използвани в настоящата Политика имат значението, съгласно Общите условия на Уебсайта.

  I.     Кои сме ние

Администратор на Вашите лични данни е Сълюшън Файндър ООД, юридическо лице, регистрирано в България, ЕИК 204802195, адрес по регистрация: бул. Александър Малинов 80, Вх. 1, Ателие 14, София 1799, България, представляващ дружеството е Ирина Симеонова.

Сълюшън Файндър събира и обработва лични данни в съответствие на приложимото законодателство за защита на личните данни в България и Европейски съюз.

Нашият Уебсайт се намира на адрес: https://www.ourkidsimagine.com.

II.     Какви лични данни събираме и защо ги събираме

Лични данни са всички данни, които биха могли да бъдат използвани, за да бъде идентифицирано едно физическо лице.

Ние се обръщаме към Вас, за да ни предоставите свои лични данни, когато посещавате нашия Уебсайт и искате да станете Регистриран негов потребител или в случай че Вие се свържете с нас посредством нашите онлайн форми за контакт. Ние трябва да съберем и обработим Вашите лични данни, за да можем да Ви осигурим достъп до нашата платформа и да можете да ползвате нашите услуги. Сълюшън Файндър се старае да ограничи събирането на лични данни само до минимално необходимите, за да Ви предоставим услугите, съгласно нашите Общи условия, за да се уверим, че поверителността на Профила Ви е запазена, и за да предотвратим неоторизиран достъп до Вашите данни. Ние събираме лични данни само чрез страницата за регистрация на Потребител, страницата с потребителски Профил, Формата за изход на нашия Онлайн магазин, както и формите за контакт на нашия Уебсайт. Ние не споделяме Вашите лични данни с никого, освен, ако не сме задължени да го направим по силата на нормативно изискване.

Ние събираме и обработваме следните лични данни във връзка с Вашия Профил като Регистриран потребител:

 • Когато Вие правите регистрация на нашия Уебсайт, съгласно договора Ви със Сълюшън Файндър, Вие следва да ни предоставите данните:
  • Име и фамилия
  • Имейл адрес
  • Държава на пребиваване

Ние събираме тези лични данни, като потвърждение на Вашето съгласие с нашите Общи условия, с които се дава началото на договор между Вас и Сълюшън Файндър, като ние можем да се свързваме с Вас единствено с административна цел. Ние нито споделяме тази информация с трета страна, нито я използваме за маркетингови цели.

 • Предоставянето на телефонен номер при регистрацията на Потребител не е задължително, но сме Ви дали такава възможност, в случай, че искате да го направите. Ако решите да въведете тази информация, ние ще я получим въз основа на Вашето изрично съгласие и ще можем да я използваме в един или няколко от следните случаи: - защита на Вашите данни; - удостоверяване на Вашата самоличност с цел сигурност и предотвратяване на измами; - за да Ви обслужим по-добре във връзка с Ваши покупки от нашия Онлайн магазин; - за да координираме с Вас въпроси, свързвани с права по Интелектуална собственост, които Вие сте ни предоставили при качването на изображения на Творби на www.ourkidsimagine.com.
 • Ние също така Ви молим да споделите причината, поради която сте решили да използвате нашия Уебсайт. Това не е задължително поле, но ако го попълните, ще ни помогнете да разбираме по-добре нашите Потребители и да подобрим това, което правим.
 • Банкови данни – тези лични данни са необходими, за да можем да извършваме плащане на възнаграждение към Вас във връзка с лицензирането на авторското право, което сте ни предоставили като Представител или Автор, ако сте пълнолетно лице, в случаите, когато има Търговска реализация на Ваша Творба. Ние никога няма да поискаме Вашите банкови данни извън формата, достъпна за Вас във Вашия Профил И без да сме Ви изпратили преди това официален имейл, с който Ви информираме за стартиране на Търговска реализация на Продукт. Ако Вие решите да не ни предоставяте този тип данни, ние не бихме могли да правим плащания на авторски възнаграждения, свързани с авторското Ви право върху Творбата, ако има приходи от Търговската й реализация.

Нашият Уебсайт не е насочен към лица под 18 години. Ние не събираме съзнателно лични данни от никого на възраст под 18 години. Ако на Вас, като родител, Ви стане известно, че Вашето дете ни е предоставило лични данни без Вашето знание и съгласие, трябва да се свържете с нас на admin@ourkidsimagine.com.

Във връзка с услугите, които ние Ви предоставяме, ние събираме и обработваме следните лични данни:

Тъй като нашата основна дейност е да направи популярни и публично достъпни детски Творби, както и да развие Продукти, свързани с тях, ние събираме следните лични данни за деца, когато Вие, като Представител, или Автор, ако сте пълнолетно лице, решите да качите изображение на тяхна  Творба на www.ourkidsimagine.com:

 • Име и фамилия на детето, Автор на Творба
 • Дата на раждане на детето, Автор на Творба
 • Държава на раждане на детето, Автор на Творба

Освен Името и Държавата, останалата част от личните данни на детето, които Вие сте ни предоставили, остават скрити във Вашия Профил, до който имате достъп единствено Вие и администратора на Уебсайта. Ние бихме могли да използваме личните данни на дете само в следните два случая:

 • преди да публикуваме на нашия Уебсайт изображение на детска Творба, която Вие сте качили като Регистриран потребител, ние може да Ви помолим да потвърдите Вашата връзка с детето, като ни покажете документ, който я удостоверява (напр. Акт за раждане). Ние трябва да се уверим, че Вие сте законният представител на това дете и имате право да вземате решения от негово име;
 • ако Творбата на Вашето дете е избрана за развитие на Продукт, ние имаме право да Ви помолим да потвърдите Вашата връзка с детето, като ни покажете документ, който я удостоверява (напр. Акт за раждане). Ние трябва да се уверим, че: a. Вие сте законният представител на това дете; and b. детето все още е под Ваша отговорност, т.е. ако към този момент Вашето дете е вече пълнолетно, тогава Вие не сте лицето, което има право да получава авторско възнаграждение, свързано с Търговската реализация на Творбата, а това е Вашето дете.

Личните данни на детето се събират въз основа на Договора между Вас и Сълюшън Файндър, чрез Вашето съгласие с нашите Общи условия, както и чрез Вашето изрично съгласие, което ни предоставяте, когато решите да попълните личните данни на Вашето дете в раздел Моите деца (My Kids) на Вашия Профил на нашия Уебсайт. Ние не споделяме тази информация с никого, не я обработваме и не я използваме за взимане на автоматизирани решения.

Ние не бихме били в състояние да защитаваме правата на децата без да събираме техни лични данни. Ние спазваме Общия регламент за защита на данните на ЕС и сме отдадени на целта да осигурим конфиденциалност и защита на личните данни за всички лични данни, които са ни били предоставени.

Все пак, ако Вие не желаете да споделяте гореописаните данни с нас, моля не използвайте нашия Уебсайт.

Моля имайте предвид, че Вие носите отговорност за запазването на конфиденциалност и сигурността на Вашите Потребителско име и Парола.

Вие може да редактирате Вашите лични данни във Вашия Профил, секция Редакция (Edit), като изберете съответния вид лични данни.

Пълен списък с личните данни, които Вие сте ни предоставили, е наличен във Вашия Профил, секция Изглед (View).

Вие можете по всяко време да проверите какво се вижда публично от Вашите лични данни, като достъпите Вашия Профил, секция Видимост (Visibility).

Ние също така може допълнително да обработваме личните данни, предоставени от Вас, за  статистически или научни цели, т.е. в агрегиран вид, който не позволява идентификацията Ви, като се задължаваме да осигурим тяхната защита и гарантираме, че  данните  не  се  обработват  за  други  цели.

Във връзка с Вашето посещение в нашия Онлайн магазин, ние събираме и обработваме следните лични данни:

Докато посещавате нашия Уебсайт, ние ще проследим:

 • Продуктите, които сте разглеждали: тази информация можем да използваме например, за да Ви покажем за Ваше удобство последно прегледаните от Вас Продукти
 • Местоположение, IP адрес и вид браузър: ще използваме тази информация с цел прогнозиране на дължимите данъци по Вашата поръчка и разхода за доставка
 • Адрес на доставка: искаме от Вас тази информация, за да можем да Ви доставим Вашата поръчка

Ние също така използваме бисквитки (cookies), за да следим съдържанието на Вашата количка, докато разглеждате нашия Уебсайт.  

Когато правите покупка при нас, ние ще Ви помолим да ни предоставите информация, включително Вашето име, адрес по карта за разплащане (ако плащате с дебитна или кредитна карта), адрес за доставка, имейл, телефонен номер, кредитна карта/детайли по плащането и евентуално информация, свързана с Вас, като Регистриран потребител, например Потребителско име и Парола. Ще използваме тази информация с цел:

 • Да Ви изпратим информация за Вашия Профил и поръчка
 • Да отговорим на Ваши запитвания, включително възстановяване на суми и оплаквания
 • Извършване на плащане и предотвратяване на измама
 • Да настроим Вашия профил за нашия Онлайн магазин
 • Да се съобразим с нашите законови задължения, като изчисляване на дължим данък
 • Да подобрим предложенията, които Ви предлагаме в нашия Онлайн магазин
 • Да Ви изпращаме маркетингови съобщения, само ако Вие изберете да ги получавате

Като се регистрирате в Онлайн магазина ни, ние ще запазим информация за Вашето име, адрес, имейл и телефонен номер, които данни ще бъдат използвани за Ваше удобство при приключване на бъдещи поръчки.

Ние пазим информация за Вас за толкова време, за колкото тя ни е необходима за целта на нейното събиране и обработване и дотогава, докато вече не сме законово задължени да я пазим. Например, за данъчни и счетоводни нужди ние ще запазим информация за изпълнени поръчки за срок от 5 години. Това включва Вашето име, имейл, адрес за плащане и адрес за доставка.

Неактивни Профили се съхраняват за срок от 12 месеца, в случай, че не са били използвани за поръчки през Онлайн магазина и съответно не сме длъжни да ги пазим за по-дълъг период от време за данъчно-счетоводни нужди.

Данни, свързани с незавършена поръчка, т.е. такава, която все още не е потвърдена от Вас, се съхраняват в рамките на 1 ден.

Данни, свързани с провалени поръчки, се съхраняват за 1 месец с цел подпомагане на вътрешнофирмения анализ на причините поръчката да бъде провалена.

Данни, свързани с отказани поръчки, се съхраняват за 1 месец с цел подпомагане на вътрешнофирмения анализ на причините поръчката да бъде отказана.

Ако решите да направите коментар или преглед на Продукт, ние ще запазим информацията, която сте написали.

Ние също така събираме чрез наши доставчици и може да обработим следните данни:

Когато избираме независими доставчици, с които да работим, ние отделяме необходимото време да проучим и анализираме техните практики и политика, свързани със защита на личните данни, както и възможностите за настройка на управление на данните, които ни предоставят. Някои от тях са обработващи на данни с оглед на нашите договорености с тях и услугите, които ние ползваме, като тези данни не винаги са лични данни. По-надолу можете да намерите описани тези данни, които те събират от наше име и/или обработват:

 • Лог файлове – това не са лични данни
 • Данни, свързани с изпълнението на трансакцията, когато потвърдите поръчка в нашия Онлайн магазин;
 • Ние сме изградили нашия Уебсайт на WordPress. По подразбиране WordPress не събира никакви лични данни за Вас, като Посетители на нашия Уебсайт. Въпреки това някои плъгини, които работят на WordPress и които ние сме активирали на нашия Уебсайт, могат да събират лични данни.

Коментари

Когато Вие, като Посетител, оставите коментар на Уебсайта, ние събираме данните, които са посочени във формата за коментар, както и Вашия IP адрес и browser user agent string за да подпомогнем засичането на спам.

Анонимен стринг, създаден от Вашия имейл (също така наричан хаш - hash) може да бъде предоставен на Gravatar, за да разберем дали използвате тяхната услуга. Политиката за поверителност на Gravatar можете да прочетете тук. След одобрение на Вашия коментар, Вашата профилна снимка от Gravatar става публично видима в контекста на Вашия коментар.

Медия

Ако качвате изображения на нашия Уебсайт, следва да избягвате такива файлове с включени вградени данни за локация (EXIF GPS). Посетители на Уебсайта могат да свалят и извлекат такъв тип данни за локация от снимки/изображения, които Вие сте качили.

Форми за контакт

Лични данни се регистрират, когато Вие изпратите Форма за контакт. Предоставените от Вас по този начин лични данни се съхраняват в нашата база данни на сървъра, който хоства нашия Уебсайт. Ние пазим данните, които сте ни изпратили, в рамките на 1 година с цел обезпечаване на обслужването Ви като наш клиент. Ние не използваме тази информация за маркетингови цели и не я споделяме с никоя трета страна, освен, ако не ни е вменено такова задължение по силата на нормативен акт.

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия Уебсайт, можете да активирате запазване на Вашето име, имейл и Уебсайт в бисквитки. Те са създадени за Ваше удобство и ако решите да ги използвате когато напишете нов коментар, няма да се налага отново да въвеждате Вашите данни. Тези бисквитки са активни за 1 година.

Ако имате Профил на Регистриран потребител и влезете в него, ние настройваме временна бисквитка, за да определим дали Вашият браузър приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се деактивира, когато затворите Вашия браузър.

Когато влезете във Вашия Профил, ние също така създаваме няколко бисквитки с цел запазване на Вашата информация за достъп до Профила Ви и изборът Ви за изглед на екрана. Бисквитките за достъп съществуват 2 дни, а бисквитките за Вашия избор за изглед на екрана – 1 година.  Ако изберете “Запомни ме” (Remember Me), Вашият достъп ще се запази за 2 седмици. Когато излезете от Вашия Профил, бисквитките за достъп се изтриват.

Вградено съдържание от други уебсайтове

Статии на нашия Уебсайт може да включват вградено съдържание (напр. видео, снимки, статии, и др.). Поведението на вградено съдържание от други уебсайтове е същото, като на уебсайта, от който това съдържание е дошло.

Тези уебсайтове може да събират данни за Вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнително проследяване от трети страни, и да наблюдават Вашето взаимодействие с това вградено съдържание, включително да проследяват Вашето взаимодействие с вграденото съдържание ако имате профил и сте влезли в него на този външен уебсайт. Тъй като това са уебсайтове на независими от нас трети страни, бихме искали да Ви посъветваме да четете политиката за поверителност, която се прилага от всеки един от тези доставчици, когато Вие решите да използвате техни услуги или съдържание.

Анализ

Чрез плъгин на трета страна ние сме активирали проследяване на събитията на нашия Уебсайт, което означава, че проследяваме кликовете, които правите, докато разглеждате нашето съдържание. Ние използваме тази информация с цел оптимизиране на работа на Уебсайта. Ние пазим тези данни в рамките на 14 месеца. Събирането на този вид данни не дава възможност за персонална идентификация и по тази причина не се смята за категория лични данни.

III.     С кого споделяме Вашите данни
 • В случай, че изберете да направите плащане на Вашата поръчка през Вашия профил в PayPal, тогава въз основа на нашето споразумение с PayPal за извършване на плащания, Вие бивате пренасочени към PayPal сървър, през сигурна връзка (secure connection), и ние споделяме с тях само тази информация, която Вие сте ни предоставили, която е необходима с оглед на изпълнение на трансакцията. В допълнение, информация за трансакцията и действията Ви се събира от PayPal, като администратор на данни чрез Вашия профил при тях. Ние нямаме достъп до тези данни. Можете да проверите политиката за поверителност на PayPal тук.
IV.     Колко дълго пазим Вашите данни

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват безсрочно. Това се прави с цел разпознаване и автоматично одобряване на последващи коментари вместо тяхното задържане на опашка от модератор.

За Вас, като Регистрирани на нашия Уебсайт потребители, ние също така съхраняваме лични данни, които Вие сте ни предоставили във Вашия Профил. Вие, като Потребител може да видите, редактирате, или изтриете Вашите лични данни по всяко време (с изключение на Вашето Потребителско име), освен ако ние не сме  законово задължени да пазим тези Ваши данни за по-дълъг период от време, като за данъчни нужди този период е 5 години. Администраторът на Уебсайта също може да вижда и да редактира тази информация.

V.     Какви права имате върху Вашите данни, в качеството Ви на субект на данните

Ако имате Профил на нашия Уебсайт, или сте публикували коментар там, Вие може да поискате да получите експорт на личните данни, които ние имаме за Вас при нас към датата на Вашето искане, включително всички данни, които Вие самите сте ни предоставили. Вие също така може да поискате да изтрием личните данни, които съхраняваме за Вас. Това Ваше право не се отнася за данни, които ние сме длъжни да пазим с административни и правни цели, както и цели, свързани със сигурността.

Вие сами НЕ можете да изтриете Вашия Профил по регулаторни причини. В случай, че искате да го направите, моля изпратете Вашето желание заедно с Вашето име, телефонен номер и имейл на admin@ourkidsimagine.com, така че да можем да проверим Вашата самоличност, статута на Вашите минали и настоящи поръчки, въз основа на което можем да се уверим, че съхранението на Вашите данни няма да бъде необходимо за данъчни или законови нужди. Ще отговорим на Вашето искане в рамките на 30 дни от датата на неговото получаване, като ще Ви информираме дали сме изтрили Вашия Профил и всяка информация, свързана с него или в случай че не сме го направили, ще Ви запознаем с причините да не го направим.

В допълнение, като субект на данните, Вашите права, съгласно Общия регламент на ЕС са:

 • Право на информация, достъп, коригиране и изтриване – Вие имате право да поискате от нас информация за това какви лични данни за Вас сме събрали и как те са били обработени, дали те се съхраняват при нас и за колко време ще бъдат съхранени, защо и кой има достъп до тях. Вие може да поискате от нас да видите или да Ви предоставим копие от всички Ваши лични данни, с които разполагаме. Вие също така може да пожелаете да коригираме тези Ваши лични данни, ако е необходимо те да бъдат актуализирани или смятате, че данните не са точни. Освен това можете по всяко време да поискате информацията, която съхраняваме за Вас, да бъде изтрита. Въпреки това, моля имайте предвид, че можем да пристъпим към изтриване на Вашите лични данни само и единствено ако не съществува регламентирано задължение или превъзхождащо право на Сълюшън Файндър да запази тези данни. В случай, че поискате изтриването на Вашите лични данни, моля имайте предвид, че няма да имате възможност повече да използвате никоя услуга, предоставяна от Сълюшън Файндър, която изисква Сълюшън Файндър да обработва Вашите лични данни.
 • Право да оттеглите съгласие – Ако Вашите лични данни са били обработени въз основа на Вашето изрично съгласие, тогава имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Това означава, че от датата на оттегляне Сълюшън Файндър няма да може да използва Вашите лични данни за целите, за които преди това Вие сте се били съгласили. Все пак, оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработването на Вашите лични данни от наша страна въз основа на полученото съгласие преди неговото оттегляне.
 • Право на възражение – Вие може да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от Сълюшън Файндър, в случай, че смятате, че Сълюшън Файндър е обработил Вашите лични данни с друга цел, различна от тази, за която Вие сте се съгласили, приемайки нашите Общи условия или давайки Вашето изрично съгласие.
 • Автоматизирано вземане на индивидуални решения – имате право да се противопоставите на взимането на автоматизирани решения, които Ви засягат съществено. Все пак следва да отбележим, че в своята дейност Сълюшън Файндър не прилага взимане на автоматизирани решения, засягащи индивидуални потребители.
 • Право на преносимост – Вие може да поискате от събраните от нас Ваши лични данни, да Ви бъдат върнати или да бъдат предадени на друго лице, администратор на лични данни. Ако желаете да упражните това Ваше право, моля изпратете ни Вашето искане през нашата Форма за контакт. Ние внимателно ще го разгледаме и ще обсъдим с Вас най-добрия начин, по който бихме могли да го изпълним.

Когато имате желание да упражните някое от Вашите права като субект на данните или като представител на субект на данните, Вие следва да изразите това Ваше желание в писмен вид. За да потвърдим Вашата самоличност и за да можем да Ви отговорим, ние имаме право да Ви поискаме Ваши лични данни.

С настоящия документ сме се опитали да Ви предоставим възможно най-подробна информация за това защо имаме нужда от Вашите лични данни и какво правим с тях. Ако имате някакви въпроси относно тази тема, моля свържете се с нас през нашата Форма за контакт.

VI.     Надзорен орган

Ако смятате, че правата Ви по отношение на защита на личните данни са нарушени, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни на https://www.cpdp.bg/. Вие също така може да изпратите Вашето оплакване до органа в държавата на пребиваване, държавата, в която работите или в държавата, в която смятате, че правата Ви са нарушени.

VII.     Къде изпращаме Вашите данни

Вашите коментари, като посетител, може да бъдат проверявани от автоматизирана система за защита от спам.

Вашите данни, като Потребител, когато потвърдите поръчка в нашия Онлайн магазин, се изпращат през криптирана връзка до сървърите на нашите партньори, предоставящи услугата по обработване на плащането, както и до нашите партньори, извършващи доставката до Вас.

VIII.     Нашите данни за контакт

Във връзка с настоящата Политика за поверителност можете да се свържете с нас на: admin@ourkidsimagine.com

IX.     Допълнителна информация
a. Как защитаваме Вашите данни

Ние сме въвели SSL (Secure Sockets Layer) за работата на целия Уебсайт и криптиране потока от данни между Вашия браузър и нашия уеб сървър.

Никакви лични данни не се изпращат по имейл по никаква причина.

b. От кои трети страни получаваме лични данни

Ние не получаваме лични данни от трети страни.

c. Какво автоматизирано вземане на индивидуални решения и/или профилиране правим с данните на Потребителите

Ние не правим автоматизирано вземане на индивидуални решения въз основа на лични данни, които Вие сте споделили с нас, нито правим профилиране на Потребителите.

X.     Кой от нашия екип има достъп

Служители на Сълюшън Файндър имат достъп до данните, които сте ни предоставили, когато това е необходимо. Например, те могат да достъпят информация като това какво сте закупили, кога сте го купили и къде трябва да бъде изпратена Вашата покупка, за да могат да помогнат Вашата поръчка да бъде изпълнена, за да придвижат възстановяване на средства или за да Ви окажат съдействие. Те са обвързани със споразумения за конфиденциалност, включително с ангажимент стриктно да спазват процедурите за защита на личните данни и настоящата Политика за поверителност.

XI.     Какво споделяме с трети страни

Ние споделяме информация с трети страни, които ни помагат да изпълняваме Вашите поръчки и да Ви предоставяме услуги, както е описано по-долу:

BuddyPress

Всеки един компонент на BuddyPress, който може да проследи Вашата дейност като Потребител на Уебсайта или на други сайтове е деактивиран. По тази причина ние не съхраняваме никакви данни за Вашата дейност в Интернет. Ние сме включили единствено тези компоненти на BuddyPress, които биха подобрили значително Вашия опит, като Потребител в рамките на нашия Уебсайт, без да нарушаваме Вашите лични права.

Плащания

Ние приемаме плащания през PayPal. Когато извършвате плащане, част от Вашите данни се прехвърлят към PayPal, включително информация, необходима за извършване или подкрепа на самото плащане, като например обща стойност на поръчката и данни за таксуване. Моля запознайте се с  политиката за поверителност на PayPal.

Доставка

Ние си сътрудничим със следните партньори относно доставка на Вашите поръчки, с които споделяме Вашето име, телефонен номер и адрес за доставка, така че те да могат на извършат доставката до Вас, когато потвърдите Вашата поръчка в нашия Онлайн магазин:

 • DHL – можете да прочетете повече за тяхната политика за поверителност тук.
 • Speedy – тяхната политика за поверителност може да бъде намерена тук.
 • Български пощи – прочетете политиката им за поверителност тук.

Промяна на Политиката за поверителност

Ние имаме право по всяко време да променяме нашата Политика за поверителност, като Вие ще бъдете информирани за това със съобщение на нашия Уебсайт.